ACTUEEL

Rouvoet voert tuchtrecht in jeugdzorg in

Medewerkers in de jeugdzorg moeten voor de tuchtrechter verschijnen, als ze in hun werk ernstige fouten maken. Minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin gaat tuchtrecht in de jeugdzorg mogelijk maken, schrijft hij woensdag aan de Tweede Kamer.

Zwaarste straf

In het uiterste geval kan de tuchtrechter bepalen dat een medewerker in de jeugdzorg zijn beroep niet meer mag uitoefenen.

Toepassing tuchtrecht

Het tuchtrecht zal gelden voor medewerkers van de Bureaus Jeugdzorg, de gezinsvoogdij en de jeugdreclassering en bij de instellingen voor de jeugdzorg. Ook de gesloten jeugdzorg en de jeugdgevangenissen komen onder het tuchtrecht te vallen.

Stuurgroep jeugdzorg

In de jeugdzorg is lang gepraat over de instelling van een tuchtcollege. Rouvoet neemt nu voorstellen over van een stuurgroep onder voorzitterschap van oud-PvdA-Kamerlid en oud-staatssecretaris Ella Kalsbeek. Zij heeft nog meer voorstellen gedaan om de jeugdzorg professioneler te maken, die Rouvoet nu gaat uitvoeren.

Register voor medewerkers

Er komt een register waarin medewerkers in de jeugdzorg ingeschreven moeten staan, net als bij artsen. Ze moeten zich laten bijscholen om hun werk te mogen blijven doen. Ook komen er minimale eisen waaraan een afgestudeerde jeugdzorgwerker moet voldoen. In professionele richtlijnen komt te staan welke diagnoses gesteld kunnen worden en wat de therapieën zijn. (ANP)

>> Skipr 1 jaar Event <<

Skipr bestaat op 10 december 2009 precies één jaar. Deze eerste verjaardag wordt een boeiend spektakel. Het Skipr 1 jaar Event is exclusief voor beslissers in de zorg. Als u dit niet wilt missen, meldt u zich dan hier aan.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top