Finance

Zorgdivisie Achmea boekt mager resultaat

Zorgdivisie Achmea boekt mager resultaat

Met een nettoresultaat van 2 miljoen euro heeft de zorgdivisie van verzekeraar Achmea het eerste half jaar van 2016 net in de plus afgesloten. Het resultaat is wel 170 miljoen euro lager dan de eerste helft van vorig jaar.

Achmea wijt het lagere resultaat aan de hogere zorgkosten. Vooral de kosten van geneesmiddelen vallen hoger uit dan voorzien. Door als eerste zorgverzekeraar samen met ziekenhuizen medicijnen in te kopen hoopt Zilveren Kruis deze kosten in de toekomst te drukken.

Onvoldoende compensatie

Naast de  hoge medicijnkosten heeft Achmea ook te maken met een veranderd verzekerdenbestand. Achmea heeft minder klanten, waarvoor bovendien de verevening onvoldoende compenseert. Dit resulteert in onverwacht hogere zorgkosten per verzekerde.

Noodweer

De resultaten van de zorgpoot steken relatief gunstig af bij de prestaties van Achmea als geheel. Over het eerste half jaar boekt Achmea een negatief nettoresultaat van 24 miljoen euro, ondanks resultaatsverbeteringen door onder meer kostenreducties en hogere beleggingsresultaten bij Pensioen & Leven.

De belangrijkste kostenfactor is de schade als gevolg van het noodweer in juni aan onder meer auto’s, woningen en bij land- en tuinbouwbedrijven. In totaal bedroeg deze voor Achmea 267 miljoen euro. De helft van dit schadebedrag is afgedekt via herverzekering, maar de resterende netto schadelast drukt zwaar op het resultaat.

In weerwil van slechte resultaten zegt Achmea zijn gezonde en solide financiële positie te hebben behouden. "Met een aanhoudend solide Solvency II-solvabiliteit van circa 204 procent kunnen we ook in de toekomst onze afspraken met onze klanten nakomen", aldus het verzekeringsconcern.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top