HRM

Nieuwe cao zorgverzekeraars definitief

Werknemers en werkgevers zijn akkoord met de Cao voor de Zorgverzekeraars 2016 -2018. Daarmee is deze cao definitief, nadat bonden en brancheorganisatie op 5 juli al tot een akkoord kwamen.

De cao heeft een looptijd van twee jaar van 1 juli 2016 tot 1 juli 2018. De cao voorziet in een loonsverhoging van in totaal 3,5 procent. De lonen worden stapsgewijs verhoogd: met 0,5 procent per 1 oktober 2016, met 1,5 procent per 1 januari 2017 en met 1,5 procent per 1 oktober 2017.

Naast de loonsverhoging voorziet de nieuwe cao in een studie naar de wachtgeldregeling. De twintig jaar oude overgangsregeling wachtgeld sluit steeds minder aan bij ontwikkelingen zoals de verschuiving van de pensioenleeftijd, de vermindering van de WW-rechten en de maatschappelijke opvatting over duurzame inzetbaarheid.

Daarom wordt er gezocht naar alternatieven voor de wachtgeldregeling. Het versterken van de duurzame inzetbaarheid van de medewerker zal daarbij een belangrijke rol spelen. Door voorlichting en een enquête worden werknemers bij het onderzoek betrokken.

Een ander punt in de nieuwe cao betreft een pilot arbeidstijden, waarbij werkgevers in staat zijn flexibel te werken en medewerkers meer invloed krijgen op de te werken uren. Hiermee kan ook voor een betere balans tussen werk en privé worden gezorgd. Bij de pilot kan de in de cao geregelde systematiek van toeslagen voor werken op onregelmatige uren buiten werking gesteld worden. Medewerkers kunnen zich bij de pilot inschrijven voor uren waarop zij willen werken. Toeslagen worden verleend voor het werken op de moeilijk te vervullen tijdstippen. Die tijdstippen hoeven niet per se overeen te komen met de tijdstippen waarover medewerkers nu toeslagen krijgen.

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top