ACTUEEL

'Amsterdamse huisartsen kunnen zorg verwarde personen niet aan'

De Amsterdamse huisartsenkring is bezorgd over het aantal verwarde mensen in de stad. Sinds de hervormingen in de ggz komen mensen met psychische klachten steeds vaker bij de huisarts terecht. En die kunnen de zorg niet meer aan, zo waarschuwen ze bij de lokale omroep AT5.

In een recente enquête gaf 81 procent van de huisartsen aan méér patiënten uit de gespecialiseerde ggz over te nemen. 56 procent van de huisartsen geeft aan hierbij problemen te ervaren in de samenwerking met de psychiatrie. 51 Procent ervaart tijdgebrek en 46 procent van de huisartsen voelt zich niet bekwaam genoeg om dergelijke patiënten te behandelen.

Samenwerking

"Het meest opvallende aan de enquête vind ik dat de samenwerking met psychiaters niet goed verloopt", zegt Stella Zonneveld van de huisartsenkring. "De afspraak is dat als het niet goed gaat, mensen snel weer terug kunnen naar een psychiater, op dit moment lukt dat niet. 

Hierdoor moeten patiënten soms tot wel acht weken wachten op een behandeling. Eerder trok ook de politie al aan de bel over het grote aantal verwarde personen waar ze mee geconfronteerd worden. Net als de politie constateert de huisartsenkring dat de grens is bereikt.

Geen sluitende aanpak

Ondanks alle inspanningen van gemeenten en hun samenwerkingspartners is er nog nergens sprake van een sluitende aanpak van de problemen rond de opvang van verwarde personen. Het streven om deze zomer een dergelijke aanpak in iedere gemeente te realiseren is dan ook "waarschijnlijk niet haalbaar". Dat concludeerde het landelijke Aanjaagteam verwarde personen in een tweede tussenreportage.

De urgentie van het vraagstuk van mensen met verward gedrag is onverminderd groot, aldus het aanjaagteam. Met name op het gebied van preventie en vroeg-signalering zijn er nog grote slagen te maken.

Timeout-procedure

Minister Schippers is een maand geleden met een reeks aanscherpingen gekomen van haar wetsvoorstel verplichte ggz. Hierin kondigt zij onder andere een verplichte timeout-procedure aan om verwarde personen die als gevolg van een psychische stoornis gevaarlijk gedrag kunnen gaan vertonen drie dagen te observeren. De reacties daarop waren afwijzend.

"De maatregel nodigt uit tot willekeurige detentie van niet alleen mensen met een psychische kwetsbaarheid, maar van alle burgers in Nederland", stelde het Landelijke Platform GGZ. "Bovendien lost het instellen van een observatiemaatregel de problemen van verwarde mensen op straat niet op."

1 Reacties

om een reactie achter te laten

joop

19 augustus 2016

zolang vewarde mensen aan hun lot overgelaten worden en geen perspectief hebben in nederland , zullen het er meer kunnen worden .

Top