ACTUEEL

Inspectie geeft verpleeghuis De Lozerhof een aanwijzing

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft verpleeghuis De Lozerhof in Den Haag een aanwijzing gegeven. Het verpleeghuis moet zo snel mogelijk maatregelen nemen om de vastgestelde risico's weg te nemen.

De Lozerhof is een centrum waar voornamelijk ouderen met dementie verblijven. Het is onderdeel van Saffier de Residentiegroep. De aanwijzing geldt alleen voor locatie De Lozerhof, niet voor de andere locaties van Saffier de Residentiegroep. Tijdens een inspectiebezoek in oktober 2015 bleek dat De Lozerhof op meerdere punten onvoldoende aan de getoetste normen voldeed. De instelling kreeg de tijd om hiermee aan de slag te gaan.

Bij een onaangekondigd hertoetsbezoek in juli 2016 bleek de situatie niet beter, maar slechter. Zo waren er tekortkomingen bij het interne meldingonderzoek, de dossiers van de cliënten, de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen en de medicatieveiligheid. Er was niet voldoende toezicht en te weinig individuele aandacht voor bewoners. Op al deze thema’s zag de inspectie risico’s voor de cliëntveiligheid.

Verbetermaatregelen

De Lozerhof moet binnen drie maanden verbeteringen doorvoeren. De instelling moet een goede analyse opstellen van interne meldingen die betrekking hebben op kwaliteit en veiligheid van zorg. Op basis van deze analyse moet De Lozerhof vervolgens aantoonbaar verbetermaatregelen treffen. Ook moet iedere cliënt beschikken over een up-to-date cliëntdossier. Bij vrijheidsbeperking wordt de richtlijn van de beroepsgroep nageleefd. De instelling moet ook zorgen voor veilig bewaren en toedienen van medicatie.

De inspectie controleert of De Lozerhof de aanwijzing binnen de vastgestelde termijnen opvolgt. Als dat niet het geval is, kan de inspectie een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang opleggen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top