ACTUEEL

Ledenraad ANBO staat achter bestuur ouderenbond

De ledenraad van ANBO spreekt in een schriftelijke verklaring zijn vertrouwen in het bestuur van de ouderenbond uit, naar aanleiding van de recente negatieve publiciteit over de financiën van de organisatie. Verder laat de ledenraad weten dat twee leden zijn opgestapt omdat zij uit de school klapten over de ANBO.

De ledenraad kwam maandag bijeen om geïnformeerd te worden door de raad van toezicht en bestuurder Liane den Haan. Naar aanleiding van de "onjuiste berichtgeving in de media" hebben zowel de ledenraad als de raad van toezicht een kort geding tegen "bepaalde media" overwogen. Daarmee doelen zij op de Telegraaf, die onlangs een verhaal heeft gepubliceerd over de vermeende financiële problemen van de ANBO. De ouderenbond ontkent dat hiervan sprake is.

Ook hebben zij gesproken over de wijze waarop sommige oudgedienden ANBO proberen te beschadigen en vertrouwelijke informatie naar buiten brengen. Eerder dit jaar al heeft de ledenraad het vertrouwen opgezegd in één van zijn eigen leden, "vanwege ongenuanceerde en onjuiste berichtgeving in de media". Ook nu heeft een lid van de ledenraad informatie verspreid, waarvan volgens de raad delen onjuist zijn geïnterpreteerd en uit de context zijn gehaald. Het lid zou interne documenten op Twitter gepubliceerd hebben en is inmiddels uit eigen beweging uit de ledenraad gestapt.

Belangenbehartiging

Verder laat de ledenraad weten achter de uitvoering van het beleid van het landelijk bestuur te staan, dat modernisering van de organisatie en verbetering van de bedrijfsvoering tot doel heeft. De negatieve publiciteit leidt volgens de ledenraad af van de belangenbehartiging voor senioren. "Hoewel we minder mensen en middelen tot onze beschikking hebben, worden de ambities van ANBO niét aangepast. De Ledenraad spreekt nadrukkelijk uit dat senioren zelf niét het slachtoffer mogen worden van deze onrust."

3 Reacties

om een reactie achter te laten

RaadvoordeOuderenbescherming

16 augustus 2016

Hahaha Wat een vertoning!

Peter Koopman

16 augustus 2016

De overgebleven leden-raad steunt het bestuur. Dat is formeel voldoende binnen een democratische functonerende vereniging. De uitgestapte leden zijn geen leden meer; zij kunnen desgewenst een eigen vereniging oprichten. Gedane zaken nemen geen keer. Pijnlijk blijft het natuurlijk wel en imagoschade zal nog even voortduren.

John Eire

18 augustus 2016

Welke ledenraad?: de 9 overgebleven leden (van de 25) waarvan de rest na onvrede met het beleid uit de raad zijn gestapt? In februari is met moeite een aantal plaatsen aangevuld door nieuwe leden van de ledenraad die zijn geselecteerd op deelname zonder last en ruggespraak. Geen enkele vertegenwoordiging van ANBO leden dus. Het vertrek van een nieuw lid van de ledenraad spreekt voor zich evenals de recente statutenwijziging. Het bestuur heeft de onjuiste berichtgeving tot op heden nog steeds niet onderbouwd weersproken. Dit wordt natuurlijk extra lastig als je als bestuur andere belangrijke punten in de controleverklaring van de accountant, die hebben geleid tot oordeelonthouding van de jaarrekening 2015, onbesproken laat. De reacties uit het hele land spreken boekdelen.

Top