ACTUEEL

Hoogopgeleide oudere drinkt vaker dan laagopgeleide oudere

Hoogopgeleide 65-plussers zijn vaker "stevige drinkers" dan hun laagopgeleide leeftijdsgenoten. Dit blijkt uit cijfers van de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor van het CBS, het RIVM en het Trimbos-instituut.

Volgens het CBS drinkt 15 procent van de hoogopgeleide ouderen "overmatig", bijna twee keer zoveel als 25- tot 45-jarigen. Onder de drinkers met een lage opleiding is het aandeel overmatige drinkers juist lager onder 65-plussers vergeleken met jongere mensen. Mannen drinken overmatig als ze meer dan 21 glazen alcohol per week consumeren.

Bijna negen op de tien hoogopgeleide 65-plussers geven aan wel eens alcohol te drinken. Onder hun laagopgeleide leeftijdsgenoten zijn dat er bijna zeven op de tien. Het CBS stelt ook vast dat het alcoholgebruik van mannen met een lage opleiding - als ze drinken - vaker overmatig is. Ruim 14 procent van de laagopgeleide drinkende mannen zegt volgens het CBS meer dan 21 glazen alcohol per week te drinken, terwijl dit nog geen 11 procent is onder hoog opgeleide drinkende mannen.

Drinkende vrouwen

Ook laagopgeleide vrouwen drinken minder vaak dan hoogopgeleide vrouwen (63 tegenover 86 procent). Onder drinkende vrouwen is het aandeel overmatige drinkers overigens vergelijkbaar over alle opleidingsniveaus. Bij vrouwen is sprake van overmatig drinken wanneer zij meer dan veertien glazen per week nuttigen. (ANP/Skipr)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top