ACTUEEL

Limburgse samenwerking ggz en huisartsen bij chronisch stabiele patiënt

Huisartsenzorggroep Meditta en aanbieders van ggz-zorg in Midden Limburg en de Westelijke Mijnstreek, Vincent van Gogh, MET ggz en Zuyderland hebben een verklaring ondertekend voor de zorg van patiënten met een chronische stabiele psychiatrische aandoening.

De partijen hebben een intentieverklaring ondertekend waarmee ze de richtlijn ‘Verwijzing chronisch stabiele patiënt naar de huisarts’ onderschrijven. De patiënten worden voortaan vanuit de gespecialiseerde ggz-zorg voor hun begeleiding overgedragen aan de huisarts en de praktijkondersteuner POH-ggz. Als blijkt dat de patiënt meer zorg nodig heeft, wordt opschaling of het weer in behandeling nemen door de ggz-instelling gewaarborgd. De oorspronkelijke behandelaar neemt de regie dan weer over.

Op deze manier wordt voorkomen dat er een hiaat ontstaat in de geboden zorg of in informatie over de behandeling, aandoening en medicatie.

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Frits Bosch

21 augustus 2016

Ketenzorg huisarts, POH-GGZ en SGGZ moet voorkomen dat er een hiaat ontstaat in de zorg maar wordt hier de (vrijgevestigde) GBGGZ niet overgeslagen?

Top