ACTUEEL

Meer mensen kloppen aan voor zorg bij Leger des Heils

Het Leger des Heils heeft een druk jaar achter de rug in 2015, ondanks dat de economie in Nederland groeide. Bijna 89 duizend mensen kwamen in aanraking met de organisatie, ongeveer 10 duizend meer dan in 2014.

Dit blijkt uit de jaarrekening over 2015.

Van die mensen zochten meer dan 52 duizend personen zorg, hulp of steun op het vlak van welzijns- en gezondheidszorg en werden bijna 16 duizend mensen begeleid vanuit de Jeugdbescherming en Reclassering. De overige personen namen deel aan andere activiteiten, zoals het inzamelen van kleding.

In 2015 werden iets meer dan 6 miljoen maaltijden verstrekt tegen ruim 5,5 miljoen in het jaar daarvoor. Ruim 1,1 miljoen maaltijden werden gratis of tegen zeer geringe bijdrage verstrekt. In 2014 waren dat er nog 720 duizend. De organisatie verzorgde daarnaast 1,7 miljoen overnachtingen. (ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top