ACTUEEL

Gemeenten moeten beschut werk aanbieden

Het kabinet wil gemeenten wettelijk verplichten om beschut werk aan te bieden. Dat blijkt uit een Kamerbrief waarin Staatssecretaris Jetta Klijnsma haar zorgen uitspreekt.

Gemeenten zijn terughoudend in het aanbieden van beschut werk aan mensen met een arbeidsbeperking. Uit vervolgonderzoek van de Inspectie SZW blijkt dat een kwart van de gemeenten in Nederland deze voorziening niet beschikbaar stelt.

Momenteel worden er slechts honderdvijftien beschutte werkplekken ingevuld, terwijl het streefaantal ruim drieduizend moest zijn. In de huidige Participatiewet staat dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor beschutte werkplekken, maar is de verplichting nog niet opgenomen. Nu wil staatssecretaris Klijnsma dit gaan veranderen. Hiermee wordt ook de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) aangepast.

Meer schotten

Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) druist dit in tegen de huidige Participatiewetgeving. Deze wet zou mensen met een arbeidsbeperking naar regulier werk moeten begeleiden, niet naar beschut werk, meldt de VNG op haar site. "Beschut werk is geen regulier werk", aldus de vereniging.

Verder vindt de VNG het voorstel van Klijnsma niet stroken met de bestuurlijke afspraken om tot een 'samenhangend pakket aan aanpassingen te komen.' Ook zouden er meer schotten geplaatst worden terwijl dat niet de doelstelling was van de Participatiewet, namelijk tot één regeling te komen.

Praktijkroute

Verder laat Klijnsma in haar brief aan de Tweede Kamer weten dat zij de zogeheten ‘praktijkroute’ wil invoeren als de resultaten van nog lopend onderzoek positief zijn. De praktijkroute houdt het volgende in:  als op de werkplek de loonwaarde van een werknemer lager blijkt dan het minimumloon, komt de werknemer automatisch in het doelgroepenregister. "Aan zo’n systeem – dat minder bureaucratisch is dan het huidige - is meer behoefte aan dan aan een hernieuwde Wsw", aldus de VNG.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top