ACTUEEL

Verpleegkundigen kijken te weinig naar emoties van patiënt

Verpleegkundig specialisten investeren te veel in de behandelrelatie. Sociale en emotionele kanten van het ziek-zijn raken onderbelicht, schrijft het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG).

In de huidige consultvoering van verpleegkundigen staat het monitoren van de behandeling centraal en krijgt het opbouwen van een band met de patiënt weinig aandacht. De verpleegkundigen willen dit laatste juist wel. Deze tegenstrijdigheid tussen wens en werkelijkheid blijkt volgens het NTvG uit een onderzoek van Ada ter Maten-Speksnijder, verbonden aan de Hogeschool van Rotterdam.

Ze interviewde zevenentwintig verpleegkundig specialisten. Zij leveren vergelijkbare zorg als een basisarts. In de consulten vragen ze hoe het gaat met de patiënt en zijn klachten, investeren ze in de behandelrelatie, stellen ze de behandeling en leefstijlveranderingen op de voorgrond en instrueren ze de patiënt hoe deze met zijn ziekte kan omgaan.

Medische cultuur

Verpleegkundig specialisten voeren gesprekken over het dagelijks leven om geen stiltes te laten vallen als ze bijvoorbeeld gegevens invoeren in het elektronische dossier. Ter Maten-Speksnijder zegt dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de communicatie. Zij concludeert dat de coachende behandelrelatie en gezamenlijke besluitvorming belemmerd worden door de medische cultuur waarin verpleegkundig specialisten werken. Ook de tijdsdruk vormt hierbij een probleem.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

25 augustus 2016

Dit is een kwestie van perspectief.

Als je je op het standpunt stelt dat verpleegkundig specialisten alleen de medische ingreep ondersteunen, is de emotionele kant irrelevant.

Als je de nieuwe definitie van Positieve Gezondheid hanteert, is emotionele aandacht slechts één van veel meer aspecten waar je aandacht aan moet geven.
Dan is het een kwestie van je tijd verdelen over al die aspecten, omdat je beseft dat patiënten daar beter mee gediend zijn dan alleen de medische ingreep.

Peter Koopman

27 augustus 2016

Er zijn twee verschillende rollen voor de huidige verpleegkundig specialisten: 1. Taakverrijking en optreden als topverpleegkundige op Masterniveau.
2. Taakverschuiving en naast verpleegkundige invalshoek vooral minder complexe basisgeneeskundige taken overnemen en artsen ontlasten.

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

29 augustus 2016

Maar Peter, die beide rollen vragen nog steeds een gedeeld vertrekpunt over wat gezondheidszorg is, en daar doe jij geen uitspraak over.

Top