Vastgoed

Belangstelling voor blijverslening groeit

Belangstelling voor blijverslening groeit

De belangstelling van gemeenten en inwoners voor de Blijverslening groeit. Met de lening kunnen mensen tegen gunstige voorwaarden aanpassingen in hun woning financieren. Hierdoor kunnen zij langer thuis blijven wonen als zij zorgbehoevend worden.

De Blijverslening is beschikbaar voor eigenaren en bewoners die hun woning levensloopbestendig willen maken, om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld het plaatsen van een slaapkamer of badkamer op de begane grond of het verwijderen van drempels. Het kan gaan om zowel een acute als "preventieve" zorgvraag.

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) heeft de Blijverslening ontwikkeld op verzoek van het landelijke 'Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen' en gemeenten en provincies. De lening is een fonds van gemeenten en provincies, en wordt beheerd door het SVn. De Blijverslening bestaat sinds dit jaar, Renkum bood het als eerste Nederlandse gemeente aan haar bewoners aan.

De Blijverslening wordt inmiddels door meer gemeenten aangeboden. Onbekend is hoeveel. Recent maakte Nieuwegein bekend het te willen gaan doen. De gemeente in de provincie Utrecht trekt 1,4 miljoen euro uit om de leningen te kunnen verstrekken, aldus het Algemeen Dagblad.

Belangstelling

Volgens het SVn groeit de belangstelling voor de lening, zowel onder gemeenten als onder inwoners. Op de website van het SVn kan worden opgezocht welke gemeenten de lening inmiddels aanbieden. Gemeenten of provincies bepalen zelf de voorwaarden waaraan mensen moeten voldoen die de lening aanvragen. Zij kunnen bijvoorbeeld een leeftijdsgrens hanteren of eisen stellen aan de woonsituatie.

De lening kan hypothecair of consumptief worden afgesloten. Gemeenten bepalen zelf welke vorm ze aanbieden. De hoogte van het leenbedrag is afhankelijk van het soort lening, aldus ouderenbond ANBO, die naar eigen zeggen aan de wieg van de regeling heeft gestaan. Bij een consumptieve lening geldt een maximum bedrag van 10.000 euro, bij een hypothecaire lening is dat maximum 50.000 euro. Het minimale leenbedrag van 2500 euro geldt voor beide varianten.


Het is voorstelbaar dat de Blijverslening leidt tot lagere Wmo-uitgaven van gemeenten. Eerder dit jaar constateerde de ANBO dat gemeenten erg moeilijk doen over woningaanpassingen vanuit de Wmo. De gemeente Goeree-Overflakkee brengt de lening actief onder de aandacht van inwoners tijdens keukentafelgesprekken. Intussen wil de Tweede Kamer laten onderzoeken hoe de rijksoverheid zou kunnen bijdragen aan de Blijverslening.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

hans peltenburg

31 augustus 2016

Nu nog wetgeving die verplicht stelt dat iedere nieuwbouw eensgezinswoning leefstijl bestendig gebouwd moet worden. Slaapkamer en badkamer beneden drempelvrij brede deuren. En ieder flatgebouw makkelijk toegankelijk voor rolstoelers, rollatoren e.d. . Hoe simpel kan het zijn

Top