ACTUEEL

NPCF en CG-Raad spreken weer over samenwerking

De Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) en de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad) gaan in gesprek over intensivering van de samenwerking op bestuurlijk en operationeel niveau. Dat blijkt uit een bestuurscommuniqué op de sites van beide organisaties.

Zoektocht naar overlappingen

De organisaties hebben de ambitie uitgesproken tot een ‘vorm van verregaande samenwerking’ te komen. Of dit betekent dat de organisaties zullen samensmelten tot één organisatie moet nog blijken. Fini de Paauw, voorzitter van de CG-Raad, stelt dat dit op dit moment niet het streven is. Vooralsnog dienen de gesprekken als mogelijkheid om te onderzoeken of en op welke manier er mogelijkheden zijn voor samenwerking tussen de brancheorganisaties. De Paauw zegt dat de organisaties op zoek gaan naar overlappende gebieden in de belangenbehartiging door beide organisaties. Hierbij zullen beiden opereren als zelfstandige organisaties.

Inhoud centraal

In het gezamenlijke communiqué benadrukken de organisaties dat bij de gesprekken de inhoud, diversiteit en de culturele aspecten van het patiënten- en gehandicaptendomein een centrale positie innemen.

Fusie van brancheorganisaties

Eind 2008 was er nog sprake van een mogelijke fusie van de NPCF, CG-Raad, CSO, Landelijk Platform GGZ en Platform VG tot één brancheorganisatie. In het bestuurscommuniqué wordt nu enkel gesproken van samenwerking tussen de NPCF en de CG-Raad. Afwezige is bijvoorbeeld de ouderenorganisatie CSO. Een woordvoerster van de NPCF stelt dat CSO al eerder pas op de plaats heeft gemaakt met betrekking tot verdere samenwerking. De CSO heeft een status aparte ingenomen, omdat de organisatie een bredere achterban heeft dan alleen patiënten en gehandicapten. De CSO zal daarom ook niet opgaan in één brancheorganisatie, zo heeft de organisatie in 2008 laten weten.

Deur staat open voor CSO

De Paauw zegt dat de CSO de verregaande samenwerking weliswaar op een laag pitje heeft gezet, maar dat dat niet betekent dat er helemaal geen samenwerking meer plaats vindt. Als de ouderenorganisatie in een later stadium alsnog open staat voor samenwerking, dan is de CSO altijd welkom, stelt de NPCF-woordvoerster.

>> Skipr 1 jaar Event <<

Skipr bestaat op 10 december 2009 precies één jaar. Deze eerste verjaardag wordt een boeiend spektakel. Het Skipr 1 jaar Event is exclusief voor beslissers in de zorg. Als u dit niet wilt missen, meldt u zich dan hier aan.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top