ACTUEEL

IGZ: ‘Maak calamiteiten zelf openbaar’

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) vraagt zorginstellingen informatie over calamiteiten zelf openbaar te maken. Op die manier kunnen bestuurders leren van elkaars fouten.

De IGZ is gisteren begonnen met een reeks ‘dialoogsessies’ met bestuurders, toezichthouders, zorgaanbieders en cliëntenraden uit de zorg. Het is de bedoeling dat de komende jaren meer informatie openbaar wordt over calamiteiten in de zorg.

Om dit in te kleden voert de inspectie nu gesprekken over welke informatie dan naar buiten gebracht kan worden en wat een calamiteit eigenlijk is. Dit najaar publiceert de IGZ een nieuwe circulaire meldplicht bij calamiteiten. De inspectie zoekt nog input hiervoor. Vragen die hierbij gesteld worden, zijn: wanneer is er sprake van een calamiteit en wanneer moet er bij de inspectie gemeld worden?  

Wetswijziging

De reden dat de IGZ oproept tot meer openheid heeft verschillende redenen. De nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) is dit jaar in werking gegaan. Bovendien ligt er een voorstel tot wijziging van de Gezondheidswet in de Tweede Kamer. Meer openheid over calamiteiten ligt bovendien in het verlengde van de kennis die de afgelopen tien jaar is opgedaan over patiëntveiligheid en het leren herkennen van calamiteiten. 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

29 augustus 2016

Een hele interessante!
Want de beste kwaliteit krijg je inderdaad door van elkaar te leren en dus voorbeelden te delen en zo permanent te verbeteren.
Alleen vereist dat een cultuur zonder ‘shaming en blaming’, want anders durft niemand zijn vuile was buiten te hangen of onbewezen successen te delen. En die cultuur kennen wij in openbaar nationaal zorgland nog niet.
Dus als de inspectie dit meent, vraagt dit ook duidelijkheid over hoe zij omgaan met voorvallen die openbaar gemaakt worden waar iets op aan te merken valt.
Dat zou een geweldige stap voorwaarts zijn om onze zorg samen steeds beter te maken!

Top