HRM

'Schrijnende problemen door personeelsgebrek verpleeghuizen'

Gedurende deze zomer is er een ‘enorm personeelstekort’ binnen verpleeghuizen. Dit meldt FNV Zorg & Welzijn op basis van onderzoek onder de leden.

80 Procent van de zorgmedewerkers zegt dat er te weinig collega’s zijn om zorg te kunnen verlenen. Sarah Dobbe van FNV Zorg & Welzijn: "Door dit schrijnende tekort aan personeel is er veel te weinig tijd voor ouderen. Dit betekent dat in sommige verpleeghuizen ouderen wel een uur moeten wachten voordat ze naar het toilet kunnen gaan of helemaal niet meer naar het toilet gaan en een incontinentieluier aankrijgen."

Een ander gevolg van het personeelstekort is dat medicatie vaker te laat of verkeerd wordt toegediend. Verder moeten ouderen ‘s ochtends langer wachten voor ze uit bed worden gehaald. Ook zijn er volgens FNV pyjamadagen, dan blijven ouderen noodgedwongen de hele dag in bed.

Bezettingsnorm

De vakbond ziet de oplossing voor de problemen in een personele bezettingsnorm. Zo’n norm zou moeten bepalen hoeveel mensen er werken op een bepaalde hoeveelheid ouderen. Volgens FNV kan het gebeuren dat in het ene verpleeghuis een verzorgende werkt met dertig dementerende ouderen en in het andere een verzorgende met zes dementerende ouderen.

"We pleiten al langer voor een norm", zegt Dobbe. "Vorig jaar hebben we met staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) de afspraak gemaakt dat deze norm er komt." Van Rijn heeft aangekondigd dat deze norm er in oktober komt en dat de FNV erbij betrokken wordt. "We zijn bang voor symboolpolitiek en willen daarom alsnog snel volgens afspraak bij deze norm betrokken worden. Want alleen wanneer het personeel betrokken wordt bij de personele bezettingsnorm, leidt dit tot een échte oplossing."

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

1 september 2016

Erg! Maar naast kwantitatieve schaarste, roosterproblemen en budgetproblemen is ook de kwalitatieve personeelsmix in het geding. In dit FNV bericht wordt over een tekort aan "verzorgenden" gesproken die verantwoordelijk zijn voor dementerende mensen in een verpleeghuis. Verpleeghuizen bieden echter vooral professionele zorg aan mensen met complexe zorgvragen en vervullen een "achtervang"-functie voor zorgverlening in de thuissituatie. Als het daar niet meer gaat is intramurale verpleegkundige zorg geïndiceerd. Echter veel verpleeghuizen hebben een personeelsmix vooral bestaande uit verzorgenden en zijn naar mijn oordeel daarmee vooral verzorgingshuizen. De cliënten krijgen zorginhoudelijk te beperkte zorg en deze medewerkers worden stelselmatig overvraagd. Naar mijn mening behoort een VERPLEEG-huis in de personeelsformatie in overwegende mate uit verpleegkundigen te bestaan.
Als er een nationale personeelsnorm moet worden ontwikkeld ( veldnorm ?) behoort begonnen te worden met een beschouwing van de complexiteit van de zorgvraag ( verwachte gemiddelde CIZ indicatie en daaraan gekoppelde verpleegkundige en medisch/sociale standaarden).

RaadvoordeOuderenbescherming

1 september 2016

Bizar dat dit en al jaren speelt en dat iedere instantie en politcus dit weet en er geen bal veranderd. Je zal maar zorgafhankelijk zijn en overgeleverd zijn aan dit soort praktijken!

Frank Conijn

2 september 2016

@Peter Koopman: +1.

Top