ACTUEEL

NVZ: ‘Juridisch kader helpt veiligheid niet verder’

De NVZ vereniging van ziekenhuizen ziet niets in juridische maatregelen om de governancepraktijk rond kwaliteit en veiligheid te verbeteren, zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) wil.  Volgens de branchevereniging kan een betere bestuurlijke inbedding van kwaliteit en veiligheid ook worden bereikt zonder dwangmaatregelen.

Vrijblijvend

In de jaarlijkse Staat van de Gezondheidszorg die de IG Z donderdag presenteerde constateert de inspectie dat de verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid in de zorg is op alle niveaus te vrijblijvend is. In het rapport doet de inspectie een dringend beroep op de sector om de bestuurlijke inbedding en verantwoordelijkheidsverdeling uit eigen beweging te regelen. Niettemin spreekt de Inspectie in het rapport ook over de noodzaak van “een juridisch en structurerend kader dat stimulerend, normerend en ook corrigerend vorm geeft aan wat gewenst is” .

Grote stappen

Dit is tegen het zere been van de NVZ. De NVZ is van mening dat de ziekenhuizen in Nederland de afgelopen jaren op het gebied van kwaliteit en veiligheid al grote stappen hebben gezet. De sector heeft een governancecode opgesteld, die binnenkort door de NVZ als lidmaatschapseis wordt gehanteerd. Daarnaast werkt de NVZ samen met de Orde van Medisch Specialisten aan een nieuw model toelatingsovereenkomst voor medisch specialisten. De verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid maakt hier onderdeel van uit.

Overleg

Ook op andere fronten maakt de NVZ zich naar eigen zeggen sterk voor kwaliteit en veiligheid. Een juridisch en structurerend kader is daarom niet nodig. Ondanks deze kritiek gaat de NVZ  graag in overleg met de Inspectie om tot een betere organisatie van ziekenhuizen te komen. Voorafgaande aan die gesprekken buigt binnenkort eerst het NVZ-bestuur zich over het rapport van de IGZ.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top