Finance

Schippers: openheid zal ziekenhuistarieven niet opdrijven

Schippers: openheid zal ziekenhuistarieven niet opdrijven

Er is geen reden waarom het openbaar maken van ziekenhuistarieven deze zou opdrijven. Dat zegt althans minister Schippers (Volksgezondheid) in een reactie op vragen van de Kamerleden Leijten en Van Gerven (beide SP) naar aanleiding van het bekend maken van een aantal tarieven door zorgverzekeraar CZ.

CZ publiceerde begin augustus een lijst met prijzen van duizenden ingrepen die minder kosten dan 885 euro, het maximale eigen risico voor verzekerden. De prijzen bleken soms sterk uiteen te lopen.  Andere zorgverzekeraars, zoals Zilveren Kruis en VGZ, verklaarden eveneens tarieven openbaar te willen maken.

Nu heerst niet alleen bij de SP, maar ook bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) de vrees dat de kosten van ziekenhuiszorg omhoog gaan als zorgverzekeraars de prijsafspraken met ziekenhuizen openbaar maken. Ziekenhuizen zouden niet de lagere, maar juist de hogere tarieven van elkaar afkijken.

Zo’n vaart zal het volgens Schippers niet lopen. "We zien in andere sectoren ook dat openbaar is wat de prijzen zijn. Dat leidt vermoedelijk eerder tot een lagere dan tot een hogere prijs", schrijft de minister.

Transparantie

Schippers is een groot voorstander van meer inzicht in de kosten en de kwaliteit van zorg. Volgens de minister leidt transparantie ertoe dat mensen een betere afweging kunnen maken bij het kiezen tussen verschillende aanbieders. Ziekenhuizen zouden op hun beurt zien op welke terreinen hun kosten hoog zijn en waar zij dus stappen kunnen zetten om de kosten te verlagen.

De minister erkent wel dat de gepubliceerde prijzen niet "per definitie overeen met de kostprijs van een bepaalde behandeling". Ze moedigt ziekenhuizen dan ook aan "om de prijzen meer in lijn te brengen met de kostprijzen".

Het Ministerie van VWS organiseert in oktober een bijeenkomst met experts op dit terrein. Ook de NZa en de ACM zijn daarbij aanwezig. De minister belooft de Kamer in het najaar te informeren over de uitkomsten van deze bijeenkomst.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Jaap van den Heuvel

5 september 2016

Grappige zin: "Ze moedigt ziekenhuizen dan ook aan om prijzen meer in lijn te brengen met de kostprijzen". Prijzen komen tot stand op de markt.

Top