ACTUEEL

Rechter beperkt overlevingskansen Winnersway

De voorzieningenrechter in Den Haag heeft het verzoek van verslaafdenopvang Winnersway in Leiden om een voorlopige voorziening afgewezen. Dat schrijft staatssecretaris Jet Bussemaker donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Uitstel sluiting

De uitspraak betekent dat Winnersway tijdelijk sluit voor de duur dat de opvang niet voldoet aan de door Bussemaker gestelde voorwaarden. De termijn waarbinnen Winnersway zelf de deuren mocht sluiten, is verstreken. Eerder deze week bleek dat er voor een aantal cliënten nog geen vervangende opvang was gevonden. Het zorgkantoor zoekt naar een oplossing.

Bestuursdwang

Bussemaker schrijft twee dingen te kunnen doen nu Winnersway niet vrijwillig de deuren heeft gesloten. Zij kan bestuursdwang toepassen en het pand fysiek laten sluiten. Bussemaker wil echter niet ‘over de ruggen van kwetsbare cliënten’ haar besluit doorzetten. Zij heeft daarom de toepassing van bestuursdwang opgeschort tot vrijdag 27 november. Zij verwacht dat er dan voor iedere cliënt een nieuw zorgarrangement beschikbaar is.

Toelating intrekken

De staatssecretaris haalt in haar brief ook het rapport van het College sanering zorginstellingen (Csz) aan over de transparantie-eisen WTZi en de financiële situatie van Winnersway. Bussemaker is voornemens de toelating van Winnersway in te trekken. Ze acht het, gezien de voorgeschiedenis en de maatschappelijke kosten, niet realistisch en reëel de opvang opnieuw de tijd te geven verbeteringen te treffen.

Theorie versus praktijk

Het Csz stelt dat Winnersway op papier op de goede weg zit. De opvang heeft maatregelen genomen om te voldoen aan de vereisten van het Uitvoeringsbesluit WTZi. De maatregelen zijn echter wel laat getroffen en na herhaaldelijk aandringen van het zorgkantoor. De praktijk moet zodoende nog uitwijzen of de maatregelen goed worden toegepast.

‘Onmogelijke opgave’

Winnersway staat volgens het Csz voor een onmogelijke opgave. De financiële situatie van Winnersway is ‘uiterst wankel’, de expertise en slagkracht van het huidige bestuur is twijfelachtig en de kwaliteit van de zorgverlening is nog niet op het gewenste niveau. 

>> Skipr 1 jaar Event <<

Skipr bestaat op 10 december 2009 precies één jaar. Deze eerste verjaardag wordt een boeiend spektakel. Het Skipr 1 jaar Event is exclusief voor beslissers in de zorg. Als u dit niet wilt missen, meldt u zich dan hier aan.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top