Tech

'Maak mensen verantwoordelijk voor eigen gezondheid'

'Maak mensen verantwoordelijk voor eigen gezondheid'

In de toekomst worden mensen individueel verantwoordelijk gesteld voor hun eigen gezondheid. In plaats van dat de overheid betaalt voor mensen die een chronische ziekte oplopen als gevolg van hun levensstijl, zullen mensen zelf meer preventieve maatregelen moeten nemen.

Dit zegt Uwe Diegel in een interview met Skipr. Hij is algemeen directeur van iHealthLabs Europe en één van de sprekers tijdens de e-Health Convention op 4 oktober.

Hij wijst erop dat mensen steeds ouder worden. "De mens die 150 jaar oud gaat worden, is al geboren." Mensen willen niet zomaar oud worden, volgens Diegel willen zij een vol leven leiden tot aan hun dood. Organisaties die voor de steeds oudere mens, zijn gezondheid en zijn chronische ziektes zorgen, worden steeds belangrijker.

Wie ziek wordt in Frankrijk, waar Diegel zelf woont, en als gevolg daarvan niet kan werken, krijgt geld van de overheid. "Dus waarom zou je aan preventie doen?" Maar door de voortgaande vergrijzing zal dit veranderen, want de zorgkosten en het sociale zekerheidsstelsel worden onbetaalbaar, stelt hij.

Verschuiving

Diegel voorspelt de komende jaren een verschuiving in de verantwoordelijkheid voor gezondheid van individuen. De overheid zal tegen mensen zeggen dat het aan hen is om voor zichzelf te zorgen als ze bijvoorbeeld dik zijn. "91 Procent van de mensen met diabetes heeft de ziekte opgelopen omdat ze slechte eetgewoontes hebben. Waarom zou de overheid voor hen betalen?"

Volgens Diegel leggen Noorwegen en Finland de verantwoordelijkheid voor gezondheid al neer bij burgers. In het Verenigd Koninkrijk worden artsen betaald om hun patiënten juist niet te zien. De arts krijgt een bepaald budget voor een bepaalde hoeveelheid patiënten. Wat hij niet uitgeeft aan zijn patiënten, mag hij houden. "Daardoor heeft zo'n arts de verantwoordelijkheid om preventieve maatregelen te bieden aan zijn patiënten. Hoe minder vaak hij zijn patiënten ziet, des te meer geld zal hij verdienen."


---

Uwe Diegel spreekt tijdens de e-Health Convention. Dit evenement vindt voor de derde keer plaats, dit jaar op 4 oktober, en wordt georganiseerd door Skipr en Emerce. Wat zijn nieuwe, inspirerende en bewezen toepassingen van (digitale) zorgtechnologie, die de aanjagers zijn voor verhogen van kwaliteit van zorg en zorgefficiency (kostenbeheersing)? e-Health Convention, een interactieve congresdag met in totaal zo’n 25 sessies van interviews, presentaties, debatten en een info-lounge met live demo’s van innovaties. Koop nu uw kaarten >>>

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Oscar Lopes Cardozo

5 september 2016

Dit soort dromen kunnen alleen bewaarheid worden in een totalitaire staat. Big data worden big brother. Wie afwijkt van het gemiddelde is slecht. Procrustes heeft al laten zien waar dat toe leidt.

Robert Mouton

5 september 2016

Dit toont aan hoe gemakkelijk het is om over zaken als privacy, intensivering van ouderenzorg, (eigen) verantwoordelijkheid voor de zorg en preventie heen te kunnen lopen als je een visie hebt die alleen maar gerelateerd is aan gegevensverzameling, onderzoek en verkoop.

Wim van der Meeren

5 september 2016

Ik hoop zeer dat we niet de kant op gaan die Diegel schetst. Dat zou het einde van de solidariteit tussen ziek en gezond betekenen. Te hard werken en een slecht huwelijk zijn ook ongezond. Wat een wereld als we elkaar zo de maat gaan nemen.

Cees Hameete

5 september 2016

De titel belooft weinig goeds bij een onderwerp (de mate van verantwoordelijkheid voor je eigen gezondheid), dat zoveel raakvlakken heeft met de meest waardevolle menselijke verworvenheden. Alsof je een tafel maakt, maken we ook even verantwoordelijkheden. Je kon er op wachten dat deze discussie, en op deze wijze, geïnitieerd zou worden als logisch gevolg van de verzakelijkte visies van de laatste 20 jr. op zorg. Als we het tegenwoordig over zorg hebben dan is er vrijwel geen artikel of interview meer dat geen materiële aspecten van de zorg durft te benoemen. Alsof je anders niet serieus genomen wordt. Dat is dan gelijk wat mij betreft het enige positieve aan deze discussie: het benoemd een gesprek wat veelal onder tafel al lang gevoerd wordt dan wel aansluit bij een praktijk die deze richting al op gaat.
Als je bovengenoemde discussie al wilt voeren (en dat is m.i. onontkoombaar als de huidige trends niet ombuigen), welke mensen achten zich dan wijs genoeg om dit verantwoord te kunnen doen? Gezien de huidige overwaardering van de materiële aspecten van de zorg zullen wat mij betreft alle vertegenwoordigers uit de financiële sector en de aan hen gelieerde politici achteraan moeten sluiten. Verder sluit ik mij nu aan bij de reacties van Oscar,Robert en Wim in de hoop dat de huidige trends zich alsnog ombuigen.

Cees Hameete

5 september 2016

Variant: Maak in een nieuw #zorgstelsel patienten, zorgverleners en overheid samen verantwoordelijk voor ieders gezondheid

Top