Vastgoed

Zorgconcern Orbis kiest voor opsplitsing

Het Orbis Medisch en Zorgconcern in Sittard en Geleen wordt per 1 januari opgesplitst in twee aparte stichtingen. De opsplitsing in een cure- en een care-poot moet zorgen voor een transparantere bedrijfsvoering en een betere spreiding en beheersing van de financiële risico’s.  De ontvlechting van het ziekenhuis is tevens een voorwaarde voor verdere samenwerking met het Atrium MC.

Dreigend faillissement

De ontvlechting is een uitvloeisel van de grote financiële problemen waar het Orbis Medisch en Zorgconcern mee worstelt. Als gevolg van peperdure nieuwbouw dreigde het concern eerder dit jaar failliet te gaan. Een faillissement werd voorkomen door flink in het personeelsbestand te snijden. Bovendien sprongen verschillende partijen bij om de continuïteit van de activiteiten te waarborgen.
De nieuwe juridische structuur moet Orbis niet alleen meer zekerheid bieden, de herstructurering is ook een uitdrukkelijke wens van belanghebbenden als het Ministerie van VWS, het Waarborgfonds voor de Zorgsector, het AWBZ-Zorgkantoor en Zorgverzekeraar CZ.

Nieuwe stichtingen

De herstructurering betekent dat de huidige Stichting Orbis in twee afzonderlijke stichtingen wordt opgesplitst. De ‘Stichting Orbis Medisch Centrum’, die een nieuwe naam krijgt, neemt alle activiteiten gericht op cure, het dure vastgoed inbegrepen,  voor haar rekening. De thuiszorg, verzorging en verpleging en de jeugdgezondheidszorg worden ondergebracht bij de Stichting Orbis Zorgconcern. De huidige Raad van Bestuur en Raad van Toezicht van Orbis Medisch en Zorgconcern zullen binnen de twee nieuwe stichtingen dezelfde rol  vervullen.

Nauwelijks gevolgen

De medische staf, de ondernemingsraad en de cliëntenraad hebben positief geadviseerd over de herstructurering. Voor de medewerkers van Orbis heeft de voorgenomen juridische herstructurering nauwelijks gevolgen. De rechtsopvolgers nemen als nieuwe werkgever alle bestaande rechten en verplichtingen jegens Orbis-medewerkers over. De juridische herstructurering staat los van de reorganisatie die per 1 december start en verandert dan ook niets aan de afspraken zoals die in het sociaal plan zijn vastgelegd.
De raad van bestuur en de raad van toezicht willen de formele stukken spoedig ondertekenen, zodat de herstructurering voor  1 januari 2010 kan worden afgerond.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top