ACTUEEL

NZa steunt Meavita-opvolgers met 37 miljoen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geeft voormalig Meavita in totaal 37 miljoen euro aan balanssteun. Daarvan gaat 15 miljoen naar Thuiszorg Groningen (TZG) en 22 miljoen naar de Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW). De NZa vindt de steun noodzakelijk om patiënten in beide regio’s van zorg te blijven voorzien.

Steunbedrag valt lager uit

De NZa verleent minder steun dan is aangevraagd. De NZa ziet bij beide aanbieders namelijk nog mogelijkheden om kosten te besparen en opbrengsten te verhogen. De NZa geeft geen steun aan innovatieve projecten omdat deze niet noodzakelijk zijn om de continuïteit van zorg te garanderen. De NZa benadrukt dat financiële steun uitsluitend is bedoeld voor AWBZ-zorg.

NZa-criteria voor steunaanvragen

Basis voor het NZa-besluit om TZG en HWW miljoenen te verstrekken is de beleidsregel steunverlening. De NZa constateert dat de aanvraag aan de gestelde eisen voldoet. Een steunverzoek moet aan vijf criteria voldoen. De continuïteit van zorg moet bijvoorbeeld aantoonbaar in het geding zijn. Op grond van gesprekken met de belangrijkste zorgverzekeraars constateert de NZa dat door het wegvallen van de instellingen een ernstig probleem met de continuïteit van zorg ontstaat. Er zijn geen andere partijen in de regio´s aanwezig die kunnen garanderen dat alle zorg gecontinueerd wordt. De NZa wil een gedegen businessplan zien dat een betrouwbaar beeld geeft van de financiële situatie. Dat plan moet laten zien hoe de continuïteit van zorg wordt gewaarborgd. De NZa heeft ook de voorwaarde gesteld dat de stichtingen TZG en HWW zich aantoonbaar moeten inspannen om geschikte overnamekandidaten te vinden.

TZG en HWW moeten overnamekandidaten zoeken

De steun wijkt op één punt af van het beleid van de NZa. Normaal gesproken moeten partijen in staat zijn een substantieel deel van het gevraagde bedrag zelf terug te verdienen. De NZa wijkt hiervan gedeeltelijk af, omdat de staatssecretaris van VWS bij de overgang van het personeel van Meavita naar de stichtingen de garantie heeft gegeven dat alle werknemersrechten onverkort overgaan naar de nieuwe stichtingen. Voor dit deel geldt de terugverdieneis niet.

Europese Commissie toetst staatssteun

Omdat het besluit afwijkt wordt het gemeld bij de Europese Commissie. Die toetst of er sprake is van geoorloofde staatssteun. Steun is bedoeld als uiterst redmiddel als er in het belang van de consument geen andere uitweg is, stelt de NZa. Het wordt betaald uit publieke middelen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top