Finance

Top zorgverzekeraars tempert beloning

Top zorgverzekeraars tempert beloning

De salarissen van de bestuursvoorzitters van de grootste Nederlandse zorgverzekeraars zijn de afgelopen jaren in lijn met de Wet Normering Topinkomens (WNT) gedaald. Hoewel conform de WNT-overgangsregeling zag CZ-topman Wim van der Meeren als enige bestuurder zijn salaris stijgen. Dit blijkt na een rondvraag van Skipr onder zorgverzekeraars.

Van der Meeren verdiende in 2015 324 duizend euro en had daarmee het hoogste basissalaris. Blijkens de jaarverslagen van CZ is zijn salaris de afgelopen jaren steeds gestegen, van 301 duizend euro in 2012, naar respectievelijk 308 duizend euro en 309 duizend euro in 2013 en 2014. In een verklaring laat een woordvoerder weten dat Van der Meerens salaris is meegestegen met de CAO-lonen. 

Zijn pensioenpremie komt nog bovenop dit salaris. Hoeveel CZ afdroeg over 2015 en 2014 wil de verzekeraar niet zeggen. De hoogte van die pensioenpremie over de jaren ervoor is wel bekend. Volgens het jaarverslag droeg de zorgverzekeraar in 2013 124 duizend euro af, waarmee het totaalsalaris van Van der Meeren uitkwam op bijna 431 duizend euro. In 2012 was de pensioenpremie 117 duizend euro, waarmee zijn totale bezoldiging uitkwam op 432 duizend euro. In 2011 was die bezoldiging 415 duizend euro, waarvan 111 duizend euro pensioenpremie was.

Overgangsrecht

CZ hecht er aan te melden dat Van der Meeren voldoet aan de WNT-regels. Hij valt onder het overgangsrecht en mocht om die reden meer verdienen dan het maximum van 300 duizend euro dat voor 2015 gold voor topfunctionarissen van zorgverzekeraars met meer dan een miljoen klanten. Het basissalaris en eventuele onkostenvergoeding vallen onder de WNT, de werkgeversbijdrage voor de pensioenpremie valt erbuiten. Het salaris van bestuurders die voor 2013 zijn benoemd, moet vanaf 2017 in drie jaar afgebouwd worden naar het WNT-maximum dat op dat moment zal gelden.

In tegenstelling tot Van der Meeren zagen de rvb-voorzitters van de andere grote zorgverzekeraars hun salaris wel meer richting de huidige WNT-norm opschuiven. Het basisinkomen van Tom Kliphuis, rvb-voorzitter van VGZ, bedroeg in 2015 3 ton, inclusief pensioenpremie kwam hij uit op 381 duizend euro. Menzis-bestuurder Ruben Wenselaar verdiende 265 duizend euro in 2015. Inclusief pensioenpremie bedroeg zijn totale jaarinkomen 334 duizend euro.

Norbert Hoogers, rvb-voorzitter van Zilveren Kruis, had als basissalaris ruim 263 duizend euro. Inclusief onkostenvergoeding en pensioenpremie bedroeg zijn jaarinkomen 367 duizend euro. Hij voldoet, evenals de rvb-voorzitters van VGZ en Menzis, aan de WNT-norm voor 2015. Ruben Wenselaar heeft zijn salaris overigens laten verlagen, ondanks dat hij gebruik mag maken van de overgangsregeling.

Gedaald

De salarissen van topbestuurders bij zorgverzekeraars waren enkele jaren geleden hoger. Voormalig VGZ-bestuurder Martin Duvivier verdiende in 2012 542 duizend euro, en in 2013 546 duizend euro, fors meer dan de huidige bestuursvoorzitter Kliphuis in 2015 toucheerde (381 duizend euro).

Van voormalig Zilveren Kruis-topman Roelof Konterman zijn geen gegevens bekend. Wel is het salaris van zijn opvolger bestuursvoorzitter Hoogers van Zilveren Kruis openbaar: hij verdiende in 2014 in totaal 387 duizend euro – inclusief onkostenvergoeding en pensioenpremie. In 2015 verdiende hij iets minder, namelijk de eerder genoemde 367 duizend euro.

Toenmalig Menzis-bestuurder Roger van Boxtel schreef in 2012 384 duizend euro op zijn bankrekening bij, 50 duizend euro meer dan zijn opvolger Wenselaar in 2015 ontving (334 duizend). Volgens Menzis was de pensioenbijdrage voor Van Boxtel hoger, vanwege zijn leeftijd. Zijn basissalaris was 268 duizend euro en viel binnen de WNT-norm.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Jaap van den Heuvel

9 september 2016

Als ik het iemand gun is het Wim.

D G o

11 september 2016

Zo is dat Jaap.
Wim ging niet voor het grote geld. Hij wilde slechts af zijn van het gezeur over zijn salaris en op tijd thuis zijn na een dag 'hard werken'. Anders gezegd, een goede balans tussen werk en privé.
Wim noemde vaak zijn overgang vanuit het ziekenhuis naar CZ "het beste besluit dat hij ooit heeft genomen".

Top