Finance

'Austerlitz Zorgt kan geen nieuwe cliënten meer aannemen'

Ouderenzorgorganisatie Warande is bijna aan haar plafond voor zorg thuis. Warande kan geen nieuwe cliënten aannemen en Austerlitz Zorgt als onderaannemer dus ook niet. Zilveren Kruis – de grootste verzekeraar in Midden-Nederland – verhoogt het budget niet, zo meldt Nieuwsbode Zeist.

Volgens Jan Smelik, secretaris van Austerlitz Zorgt, is er in de budgetafspraken tussen zorgverzekeraars en aanbieders te weinig rekening gehouden met de toenemende vraag naar thuiszorg. Dit terwijl de overheid het langer thuis wonen onder ouderen wil stimuleren.

Austerlitz Zorgt voelt de beperkingen van het onderaannemerschap. Volgens Smelik is de coöperatie zelf te klein om een contract met zorgverzekeraars te krijgen. Zilveren Kruis is de grootste zorgverzekeraar van Midden-Nederland. Volgens Smelik weigert de verzekeraar om thuiszorgorganisaties die dreigen het budget te overschrijden tegemoet te komen.

"Het argument dat Zilveren Kruis hanteert is dat er ook thuiszorgorganisaties zijn die nog voldoende budget hebben”, schrijft Smelik in een stuk in de Nieuwsbode Zeist. "Op zich misschien een logische gedachte, maar de gevolgen van deze houding zijn desastreus."

Op 22 juli heeft Austerlitz Zorgt een brandbrief hierover aan Zilveren Kruis gezonden. Tot op heden is geen inhoudelijk reactie hierop vernomen, aldus Smelik.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top