ACTUEEL

Verbeterprogramma hartzorg heeft nieuwe voorzitter

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) heeft Petra van Pol benoemd tot programmavoorzitter van NVVC Connect. De programmavoorzitter NVVC Connect geeft leiding aan het NVVC Connect programma.

Petra van Pol start 1 oktober 2016 met haar werkzaamheden als programmavoorzitter en volgt daarmee Rob van Mechelen op. Het NVVC bestuur spreekt haar dank uit voor het pionierswerk van Rob van Mechelen dat ertoe geleid heeft dat NVVC Connect is uitgegroeid van project naar programma.

Eind 2011 heeft de NVVC het kwaliteitsproject NVVC Connect opgericht. Doel van dit project is om regionaal de kwaliteit van de zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten te verbeteren, de samenwerking tussen alle partijen betrokken bij de zorg voor deze patiënten te optimaliseren en kennis te vergroten.

In het kader van NVVC Connect worden per cardiologisch ziektebeeld alle partijen die in een regio betrokken zijn bij zorg voor patiënten met hart- vaatziekten als ketenpartners samengebracht, met als doel het proces rondom cardiologische behandelingen in kaart te brengen en waar mogelijk te verbeteren.

Van Pol (47) is werkzaam als cardioloog in het Alrijne ziekenhuis en bestuurslid van de werkgroep Hartfalen. Daarnaast is Petra voorzitter van de programmanlijn Hartfalen binnen NVVC Connect. Petra was actief betrokken bij de totstandkoming van de LTA Hartfalen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top