ACTUEEL

Econoom Janssen bekleedt NVZD-leerstoel

Het bestuur van de NVZD heeft Richard Janssen per 1 september 2016 voor vier jaar benoemd op de bijzondere leerstoel ‘Bestuur en Management van instellingen in de Gezondheidszorg’. Janssen gaat in deze rol onder meer onderzoeken wat de impact van de stelselhervorming is op de sturing en organisatie van zorginstellingen.

Veranderingen vanuit technologie, patiënten, politiek, bancaire sector en Europa zetten de traditionele verhoudingen in de zorg onder spanning. Zorggebruikers articuleren hun vraag steeds scherper en willen keuzes hebben. Dit dwingt zorgbestuurder tot vragen als onder welke condities en met welke eigenschappen verhogen zorgorganisaties hun kans om gezond en in business te blijven?

“De veranderopgave voor zorgorganisaties is nog nooit zo groot geweest”, zegt Richard Janssen. “Dat vereist ondernemerschap. Tegelijkertijd hebben tal van partijen, zoals cliëntenraden, banken en de inspectie, invloed op het beleid. Competente bestuurders kunnen met die invloeden omgaan en hun doelen van draagvlak voorzien.”

Janssens onderzoek naar vereiste competenties van bestuurders en organisaties moet mede voeding geven aan de professionaliseringsagenda van de NVZD. De leerstoel is in 1988 ingesteld door de NVZD, met als doel ook vanuit de wetenschap bij te dragen aan professionalisering van zorgbestuur. De leerstoel is gevestigd bij het Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Eerdere leerstoelhouders waren Pauline Meurs en Kim Putters. richard janssen

Econoom Janssen studeerde in Tilburg, en werkte en promoveerde aan de universiteit van Maastricht. Hij deed ervaring op in het uitvoerende veld als GGD-directeur en was vijftien jaar lang bestuurder van verschillende zorgorganisaties. Als hoogleraar Gezondheidseconomie aan de Universiteit van Tilburg deed en doet hij onderzoek op het terrein van zorggebruik, marktdynamiek in de zorg, overlevingskansen van ziekenhuizen, strategische groepsvorming in de GGZ en de gevolgen van integratie van verpleeg- en verzorgingshuizen voor de kwaliteit in de ouderenzorg.

Richard Janssen zal in het voorjaar van 2017 zijn oratie houden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top