ACTUEEL

'Marktwerking schaadt kwaliteit van zorg'

Solidariteit en kwaliteit van zorg moeten weer de leidende principes van het Nederlandse zorgstelsel worden. Dat betoogt emeritus hoogleraar sociale geneeskunde Doeke Post in zijn boek ‘De Derde Weg’.

Marktwerking

In zijn boek constateert Post dat de huidige marktwerking in de zorg haar doel voorbij schiet. “De marktwerking zou niet alleen de kosten reduceren, maar ook de kwaliteit verbeteren. Het tegenovergestelde is bereikt”, aldus Post.
Volgens Post is Nederland na een periode van sterke staatsbemoeienis (de eerste weg), gevolgd door het primaat van de markt (de tweede weg) klaar voor een derde weg.

Kosteneffectiviteit

Bij deze derde weg zou niet langer geld het leidende principe moeten zijn, maar de kwaliteit van zorg en solidariteit. Volgens Post komt een dergelijk model de kosteneffectiviteit ten goed. “Omvang en kosten van de zorg kunnen juist afnemen door kwaliteit te bieden”, betoogt Post. “Betere zorg dus, waarin de patiënt centraal staat. Dat doet de vraag – naar rato – verminderen en ook de kosten. Niet het geld moet het leidend principe zijn, maar de zorgvisie."

Lovende woorden

Als invloedrijk CDA-lid mocht Post het eerste exemplaar van zijn boek aan partijgenoot minister Klink van Volksgezondheid overhandigen. Klink had lovende woorden voor het werk van Post.  “Het thema kwaliteit en samenhang zoals u het omschrijft staat de komende jaren in het hart van onze agenda”, aldus Klink.

>> Skipr 1 jaar Event <<

Skipr bestaat op 10 december 2009 precies één jaar. Deze eerste verjaardag wordt een boeiend spektakel. Het Skipr 1 jaar Event is exclusief voor beslissers in de zorg. Als u dit niet wilt missen, meldt u zich dan hier aan.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anonym

1 december 2009

Beste heer Post,Gelooft u uw partijgenoot op zijn woord?

Dan zal hij toch wel heel erg van koers moeten veranderen t.w. de marktwerking overboord gooien. En dat vraagt enige moed.

Top