ACTUEEL

NVZ: investeringen ziekenhuizen onder druk

De capaciteit van ziekenhuizen om te investeren, staat steeds verder onder druk. Tegelijkertijd neemt de zorgvraag toe, stijgt de verpleegduur en is ook het probleem met dure geneesmiddelen nog niet opgelost.

Dit blijkt uit het jaarlijkse brancherapport van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Investeerden ziekenhuizen in 2010 ruim 2 miljard euro; in 2014 was dit bedrag afgenomen tot 1,3 miljard euro.

Dit komt omdat ziekenhuizen zich houden aan het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord. Door het accent op doelmatigheid en efficiency is er nauwelijks ruimte voor groei. Tegelijkertijd moeten ziekenhuizen vanwege toegenomen risico's scherp letten op hun solvabiliteit. Gemiddeld is die solvabiliteit (opnieuw) gestegen.

Schaduwzijde

Dat de solvabiliteit van ziekenhuizen deugt, is goed nieuws, maar er is dus ook een schaduwzijde. Onderinvestering in bijvoorbeeld nieuwe (ICT-)technieken en apparatuur ligt op de loer. NVZ voorzitter Van Rooy: "Als ziekenhuizen willen we mee met de mogelijkheden die de digitale wereld biedt. Investeringen op het gebied van e-health zijn daarom van groot belang.'

De jaarlijkse groei bedraagt inmiddels, zoals afgesproken in het Hoofdlijnenakkoord, 1 procent. Tegelijkertijd verwacht het CPB op basis van demografische en economische ontwikkelingen dat de vraag naar zorg de komende jaren zal toenemen, met 3,5 procent per jaar. Van Rooy: "Verdere afname van ziekenhuisgroei is niet realistisch. We willen graag blijvend ruimte in de Rijksbegroting zien voor goede zorg. Het is belangrijk dat de politiek dit op het netvlies heeft."

De NVZ blijft zich zorgen maken over dure geneesmiddelen. Dankzij innovaties komen er steeds meer geneesmiddelen op de markt die nieuwe behandelingen mogelijk maken. Het budget daarvoor knelt. "Het probleem is verre van opgelost. We maken kleine stapjes in de goede richting, maar het gaat te langzaam", aldus de NVZ voorzitter.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top