ACTUEEL

‘Verzekerde weet niet van kiezen bij planbare zorg’

‘Verzekerde weet niet van kiezen bij planbare zorg’

Zeker de helft van de Nederlandse zorgconsumenten is niet goed op de hoogte van de mogelijkheid om zelf te kiezen bij planbare ingrepen, zoals een heup- of staaroperatie. Eén op de vijf denkt ten onrechte helemaal geen keuze te hebben.

Dat blijkt uit een onderzoek van Team Vier in opdracht van Bergman Clinics onder bijna driehonderd ‘kwaliteitsgerichte zorgconsumenten’.  Bijna 60 procent van de respondenten geeft aan dat ze graag samen met de huisarts beslissen waar ze naar toe gaan voor een planbare behandeling of ingreep. Deskundigheid (50 procent) en bewezen kwaliteit van zorg (47 procent) zijn voor de ‘kwaliteitsgerichte zorgconsument’ de belangrijkste criteria bij het maken van een keuze. Ook betaalbaarheid c.q. dekking door de verzekeraar (37 procent), ervaring van de arts en het team (32 procent) en focus en specialisatie (31 procent) worden belangrijk gevonden.

Als het over de herkomst van de informatie gaat, dan wordt de huisarts als meest waardevolle bron aangewezen (55 procent). Ook internet (49 procent) en ervaringen van vrienden en familie (43 procent) zijn belangrijk. Reisafstand is relatief onbelangrijk; nog geen kwart  van de ondervraagden (23 procent) geeft aan dit belangrijk te vinden.

Hoewel de ‘kwaliteitsgerichte zorgconsumenten’ in het onderzoek hechten aan keuzevrijheid, toch zijn ze vaak niet goed op de hoogte van de mogelijkheden. Bijna 50 procent van de respondenten weet niet dat ze in overleg met de huisarts veelal zelf kunnen bepalen waar ze naartoe gaan voor een niet-spoedeisende behandeling, zoals een heup- of staaroperatie. In de huidige situatie gaan Nederlanders uit gewoonte meestal naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis als ze door de huisarts worden doorverwezen, terwijl ze ook kunnen kiezen voor een academisch ziekenhuis of een gespecialiseerde kliniek, ook wel aangeduid als focuskliniek.

Ook is onbekend dat planbare zorg bij focusklinieken in de meeste gevallen vergoed wordt uit de basisverzekering. Eén op de vijf denkt ten onrechte dat helemaal geen keuze te hebben. Focusklinieken lijken overigens bekender te zijn bij vrouwen dan bij mannen. Van de vrouwen overweegt 27 procent wel eens een focuskliniek tegen 10 procent van de mannen.

Kans

Om de informatieleemte bij de zorgconsumenten op te vullen is Bergman Clinics een bewustwordingscampagne gestart die mensen moet stimuleren om in overleg met hun huisarts  weloverwogen keuzes te maken. “Zolang mensen onvoldoende op de hoogte zijn waar ze terecht kunnen voor verzekerde zorg, krijgen ze niet de kans om samen met hun huisarts te beslissen waar voor hen de beste zorg beschikbaar is”, licht Bart Malenstein, algemeen directeur Bergman Clinics, de campagne toe. “Het is belangrijk dat mensen weten dat ze de keuze hebben tussen ziekenhuis en focuskliniek. Samen met de huisarts kunnen ze de verschillende opties beoordelen op basis van belangrijke criteria zoals: kwaliteit, resultaat, ervaring, klantvriendelijkheid en snelheid waarmee men geholpen wordt.”

De campagne loopt in eerste instantie vanaf midden september tot en met het einde van het jaar. De campagne zal te horen zijn op radio, en te zien zijn in verschillende tijdschriften en via de online kanalen.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

tjark reininga

20 september 2016

opmerkelijk is, dat in dit bericht de rol en positie van de zorgverzekeraar niet genoemd wordt. alleen het percentage van de kosten van de ingreep lijkt als factor mee te spelen. enerzijds kan dat betekenen, dat patiënten de financiële grenzen die de verzekeraar stelt niet als knellend ervaart, omdat hij deze bij de poliskeuze heeft afgewogen. en het kan er op wijzen, dat de verzekeraars niet via hun contracten met zorgaanbieders sturen. anderzijds kan het er ook op wijzen, dat de verzekeraar zijn rol als (primair financieel) adviseur van zijn verzekerden onvoldoende speelt en de rol die hij claimt als adviseur op het gebied van de kwaliteit van het zorgaanbod niet waarmaakt of niet over het voetlicht weet te brengen.
voor de patiënten is het kennelijk in ieder geval niet vanzelfsprekend, de verzekeraar actief bij de mogelijke keuzes te betrekken. of vertrouwen zij hem niet vanwege zijn belang bij het macro-zorgbudget?

V. Valk

20 september 2016

Of je wat te kiezen hebt, ligt aan je polis. Maar zelfs dan lijkt dat maar zo. Voor GGZ is maar één keuze nl. de zorginstelling in de regio. Alleen voor diagnostiek kan men elders terecht, maar ook weer niet overal. De GGZinstelling bepaalt dat en na een diagnosetraject wordt men terugverwezen naar de eigen regio die voor gespcialiseerde zorg zoals autisme niets te bieden heeft.

Top