Finance

Haga krijgt financiering nieuwbouw rond

Het HagaZiekenhuis in Den Haag heeft de financiering rond voor de eerste fase van de nieuwbouw en de renovatie van bestaande gebouwen.  Met de eerste fase is een bedrag van 127 miljoen euro gemoeid.

‘Solide’

Om de nieuwbouw te realiseren gaat het HagaZiekenhuis in zee met een consortium van de Rabobank en Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Het Waarborgfonds voor de Zorgsector staat borg voor de financiering van de bouwplannen. Het HagaZiekenhuis ziet in de WfZ-borgstelling een bewijs voor het “solide” karakter van de bouwplannen en de achterliggende businesscase.

Investeringsbudget

Van het investeringsbudget  wordt  100 miljoen euro gereserveerd bestemd voor de financiering van fase 1 van de bouw. Deze fase 1 omvat de renovatie van de verpleegafdelingen op de locatie Leyweg en de vernieuwing van onder meer de Spoedeisende Hulp, het Hartcentrum en de afdelingen voor Radiologie en Dialyse. De overige 27 miljoen euro is bestemd voor investeringen in inventaris en een geheel nieuwe infrastructuur voor ICT-voorzieningen.

Functionele scheiding

De totale kosten voor nieuwbouw en renovatie, die in drie fases verloopt, bedragen 225 miljoen euro.  In de eindsituatie krijgen de twee locaties van het HagaZiekenhuis ieder een eigen functioneel karakter. De acute zorg wordt geconcentreerd op de Leyweg in een hypermodern operatiecentrum. De bestaande gebouwen worden gerenoveerd en daarnaast verrijst nieuwbouw waarin onder meer het Juliana Kinderziekenhuis wordt gevestigd. De gebouwen aan de Sportlaan worden herontwikkeld tot een centrum voor planbare zorg, met name poliklinische zorg en dagbehandeling, in combinatie met een zorghotel.
Het vertrekpunt voor de plannen is het uit de VS overgewaaide Planetree-concept. Dit concept moet een waarborg zijn voor een zorgzame omgeving waarin met een menselijke maat is gebouwd.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top