Finance

'Wijkverpleging komt 180 miljoen tekort'

Het tekort voor wijkverpleging in Nederland komt dit jaar naar verwachting uit op ruim 180 miljoen euro. Dat concludeert brancheorganisatie ActiZ op basis van onderzoek onder meer dan 160 zorgorganisaties.

 

Onderzoeksbureau ICSB Marketing en Strategie heeft afgelopen zomer in opdracht van ActiZ de budgetoverschrijdingen wijkverpleging voor 2016 in beeld gebracht. Uit de resultaten blijkt dat 86 procent van de zorgorganisaties verwacht het budget aan het eind van het jaar met 17 procent te hebben overschreden. Dat leidt tot overschrijding van 180 miljoen euro. De uitkomsten van het onderzoek waren voor ActiZ aanleiding om direct met zorgverzekeraars in gesprek te gaan.

Laag budgetplafond

De meeste van de 163 zorgorganisaties noemen meerdere oorzaken voor de budgetoverschrijdingen. Meest genoemd is het te lage budgetplafond dat de zorgverzekeraar heeft opgelegd (39 procent). Daarnaast zegt 20 procent van de zorgorganisaties dat een toenemend aantal cliënten wijkverpleegkundige zorg nodig heeft en dat het aantal cliënten met complexe problemen toeneemt. Ten slotte geeft 16 procent aan dat het financiële kader dat landelijk voor de wijkverpleging beschikbaar is, te krap is. 

Bijna de helft van de zorgorganisaties (44 procent) zegt genoopt te zijn mogelijk een cliëntenstop in te voeren. Zorgorganisaties komen ook steeds verder onder druk te staan: 19 procent van de respondenten geeft aan dat hun organisatie de komende periode een continuïteitsrisico loopt. Dit komt vooral door het financiële risico dat zij lopen op onbetaalde overproductie. (ANP/Skipr)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top