Finance

‘Dertig miljoen onvoldoende voor aanpak verwarde personen’

GGZ Nederland vindt dat er extra maatregelen moeten komen om de zorg en opvang voor mensen met psychische problematiek te verbeteren. Daar is zeker vier zoveel geld voor nodig dan de 30 miljoen die het kabinet in de begroting voor 2017 heeft opgenomen.

“Het is mooi dat het kabinet 30 miljoen euro beschikbaar stelt voor de uitvoering van het plan van aanpak verwarde personen”, stelt GGZ Nederland in een reactie op de  begrotingsstukken. “Maar voor het adequaat inrichten van crisisplaatsen, vervoer en behandelingen schat GGZ Nederland de kosten vanaf 2017 op 140 miljoen euro op jaarbasis.”

Die maatregelen zijn hard nodig, vindt GGZ Nederland. Bijna dagelijks zijn er incidenten met ‘verwarde personen’ in het nieuws. De zorg voor deze groep mensen is nog niet goed op orde. Zij vallen tussen wal en schip. De druk op de ambulante ggz en acute ggz is zo groot dat patiënten steeds vaker in contact met de politie komen bij crisissituaties.

GGZ Nederland vindt dat zorg 24 uur per dag, 7 dagen per week in de wijk bereikbaar en beschikbaar moet zijn voor  mensen met acute problemen. Ook is meer ggz-deskundigheid in wijkteams nodig om signalen van verward gedrag vroeg te herkennen en zo snel mogelijk passende zorg te bieden.

Uit een recente  quickscan blijkt volgens GGZ Nederland tevens dat de wachttijden voor geestelijke gezondheidszorg toenemen, zowel voor volwassenen als voor jongeren. Wat GGZ Nederland betreft een signaal dat er te weinig zorg is ingekocht.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top