ACTUEEL

Ondernemende Alliade-directeuren stappen op

Alliade-directeuren Jan Bleichrodt en Stefan Postma hebben op eigen verzoek met onmiddellijke ingang hun directeursfuncties bij Alliade neergelegd. De stap volgt op berichtgeving rond mogelijk misstanden bij Woonfoyers, waar beiden aandeelhouder van zijn.

RTL Nieuws berichtte begin deze week hoe cliënten van zorgorganisatie Woonfoyers werden ingezet als schoonmakers. Zodoende ontving Woonfoyers voor de betreffende cliënten zowel een pgb-bijdrage als eenbetaling voor hun inzet als schoonmakers.

Naar aanleiding van de berichtgeving hebben aandeelhouders Bleichrodt en Postma hun functie als directeuren van het Wmo-cluster bij Alliade neergelegd. Hoewel Woonfoyers –anders dan in de vorm van de zakelijke betrokkenheid van beide directeuren- geen relatie met Alliade heeft, is er wel een verklaring op de website van Alliade verschenen. “Wij vinden dat er een verkeerd beeld wordt geschetst van deze directeuren”, stelt Alliade. “De beschuldigingen die in de uitzending [van RTL Nieuws –red.] zijn geuit, raken de beide mannen hard. In het belang van hun gezinnen en bedrijven hebben de beide directeuren aan de raad van bestuur laten weten dat ze zich de komende tijd volledig willen richten op het herstel van stabiliteit en rust voor hun familie en de cliënten en medewerkers van hun bedrijven.”

Belangenverstrengeling

De zakelijke beslommeringen van de twee directeuren zorgden al eerder voor ophef. De manier waarop beide directeuren eigen bedrijven inhuurden voor werk bij Alliade had “de schijn van belangenverstrengeling”, zo oordeelden de NZa en IGZ begin augustus. Alliade en beide directeuren waren al eerder over gekomen dat ze per januari 2017 hun functie zouden neerleggen. Door de nieuwe affaire gebeurt dat drie maanden eerder.

“Met het vertrek van Stefan Postma en Jan Bleichrodt neemt Alliade versneld afscheid van twee collega’s, die de afgelopen jaren een grote bijdrage hebben geleverd aan de noodzakelijke ontwikkeling in de zorg bij Alliade”, laat de raad van bestuur van Alliade weten. “Wij zijn hen daar erkentelijk voor en betreuren de reden van hun vroegtijdige vertrek.”

De leiding van de BV’s Wil, Zorgkompas Support & Co en BaanPlus zal tot 1 januari 2017 worden waargenomen door Elisa Ligt en Jan van der Meer met ondersteuning van interim manager Arno Besseling.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

22 september 2016

Waarom "dekt" de Raad van Bestuur van Alliade hun directeuren niet in de pers als ze van mening is dat er een verkeerd beeld is geschetst? Een RvB is eindverantwoordelijk en het lijkt me onjuist om in deze geen openheid van zaken te geven vanuit "de top".

Top