Tech

'Overheid heeft geen antwoord op vaart technologie'

"Apple en Google zullen zorgbedrijven worden. Die zullen artsen gaan vragen, wil je bij mij de virtual consultancy gaan doen? Wat betekent dat dan? Hoe zorg je voor kwaliteitsbewaking? Hoe garandeer je de privacy? Voor mij nog een groot vraagteken maar we zullen er wat mee moeten."

Dit zei Erik Gerritsen, secretaris generaal van het minister van Volkgezondheid, Welzijn en Sport, op de Singularity University Summit. Op de top waren wetenschappers van over de hele wereld bijeen om te praten over de exponentiële ontwikkeling van technologie en invloed hiervan op de samenleving.

Gerritsen ziet dat veel van de ontwikkelingen die elkaar in hoog tempo opvolgen hun impact zullen hebben op de gezondheidszorg. Van regeneratieve geneeskunde tot kunstmatige intelligentie, augmented reality en robotica. Deze kunnen allen een positieve impact hebben, maar ook een disruptieve. Wat is nog de rol van de overheid als tech-bedrijven al zoveel verder?

"Dat is de belangrijkste vraag waar ik nog geen antwoord op heb. (..) Mensen die kijken en denken ik weet wel hoe, die kunnen mij alsnog bereiken op e.gerritsen@minvws.nl. Ik ben bang dat soort vragen nog wel ingewikkeld zijn. Wat is nou de rol van de overheid nog in deze nieuwe wereld? 

Je ziet dingen waarbij je denkt: we kunnen dat versnellen. Je ziet dingen waarbij je denkt: daar moeten we opletten, want dat heeft ook met privacy te maken en daar zijn risico’s aan verbonden. (..) Ik weet: de overheid zoals die nu is, is er niet voor geëquipeerd. De ouderwetse overheid kan wel met verboden of dat soort dingen komen, maar dat wordt ingewikkeld."

Benieuwd naar de rest van het verhaal van Gerritsen. Bekijk het interview hieronder:

 

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Klaas Pool

26 september 2016

" Wat is nou de rol van de overheid nog in deze nieuwe wereld? Dat is de belangrijkste vraag waar ik nog geen antwoord op heb”, aldus Erik Gerritsen, secretaris generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
De heer Erik Gerritsen reikt met dit eerlijke statement ‘nog geen antwoord’ een belangrijke bouwsteen aan om als samenleving om te kunnen gaan met steeds complexere vraagstukken. Jezelf kwetsbaar opstellen en eerlijk zeggen dat je het alleen niet kunt. Te vaak is in het verleden de indruk gewekt, dat we met allerlei wet- en regelgeving kunnen zorgen voor een veilige maatschappij waarbij we alle burgers kunnen behouden voor ‘het kwaad’ van buiten. Niets is echter minder waar. Maar wat is dan wel het antwoord?
De overheid zal zeker een rol moeten blijven spelen binnen alle maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Maar op een andere manier dan tot nu toe. Het is gewoonweg onmogelijk om alle huidige en toekomstige ontwikkelingen vast te klinken in nieuwe wet- en regelgeving. De vraag is ook of we dat we moeten willen.
Het zal in de toekomst meer moeten aankomen op een continue samenwerking tussen overheid, wetenschap, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en de burger. Een samenwerking die gebaseerd is op ‘vertrouwen’ in combinatie met veilige grenzen die deels wordt aangegeven door bestaande wet- en regelgeving en daarnaast door duidelijke afspraken die we met elkaar maken binnen die samenwerking. Zorg per thema voor een slagvaardige samenstelling, put hierbij niet altijd uit dezelfde bron(nen), zorg voor diversiteit, én hef de groep weer op als het zijn doel heeft bereikt of wijzig de samenstelling als dat nodig is voor de effectiviteit.
Gaat er dan niets meer fout? Zo’n situatie zullen we niet bereiken. Maar een paradigm shift van ‘de overheid is verantwoordelijk’ naar ‘we zijn samen verantwoordelijk’ zal in ieder geval helpen om anders naar de ontwikkelingen te kijken, de ‘gevaren’ tijdig te herkennen en samen in te spelen op de ontwikkelingen, ruimte te bieden aan de ene kant en af en toe op de rem trappen als dat nodig is. Wie zet de eerste stap? Misschien dan toch de overheid wel.

Klaas Pool, directeur Pool Management & Organisatie

HuibHezemans.nl quality projects, process quality

28 september 2016

In ieder geval zal de eigen verantwoordelijkheid steeds zwaarder moeten worden genomen en gewogen - dus niet zoals nu in het Erasmus MC Rotterdam lijkt te gebeuren met de toepassing van nieuwe 'proefballonnetjes'. Overheid zal spelregels mee moeten maken en bewaken in belang van de kwetsbare burger zolang deze onmondig (met zwijgcontracten gemuilkorfd?), niet/slecht vertegenwoordigd (door versplinterde, gesponsorde patiëntenvereniging) of onkundig (geen inzage en correctie in eigen dossier) is.

Top