Finance

Menzis-topman laakt 'gratuite' discussie rond eigen risico

Menzis-topman Ruben Wenselaar keert zich tegen de groeiende politieke roep om het eigen risico te verlagen of te schrappen. Wenselaar ziet meer in afschaffing van de zorgtoeslag, zo zegt hij in een interview met De Financiële Telegraaf.

"Ik vind het gratuit als politici roepen om verlaging van het eigen risico zonder te zeggen waar we het geld vandaan halen”, aldus Wenselaar tegenover DFT.

Verschillende politieke partijen geven in hun verkiezingsprogramma aan het eigen risico af te schaffen dan wel te verlagen. Ook verzekeraars als VGZ en DSW en ZN-voorman André Rouvoet pleiten voor verlaging. Wenselaar noemt het logisch dat er discussie is over het eigen risico, maar wijst op de consequenties van afschaffing. “Afschaffing zou 284 euro per jaar aan extra premie kosten. Kijk liever naar afschaffing van de zorgtoeslag, die door de miljoenen ontvangers niet altijd wordt gebruikt voor zorgkosten. Schaf je die af, dan ben je direct van die ingewikkelde regeling af. Geld dat vrijkomt verwerk je in vrijstellingen voor lage inkomens in de premie of het eigen risico. Daarmee wordt de koppeling van de toeslag en de zorgkosten transparanter.”

 

4 Reacties

om een reactie achter te laten

H hor

26 september 2016

Volgens mij weet Ruben Wenselaar niet waar al die kapitalen in de zorg naar toegaan.
Jammer dat ook hij (samen met Schippers, Donner, etc) niet wil inzien dat het verlagen van het eigen risico een maatschappelijk belangrijk punt is. Ook jammer dat de regering weigert om het eigen risico voor 2017 te verlagen. Dat het eigen risico in 2017 385,- euro blijft is voor veel mensen geen verbetering. Daarnaast is de opmerking van van Rijn dat er andere oplossingen gekeken moet om de 4 miljard aan inkomsten eigen risico zeker te stellen helemaal desastreus. Immers, de zorgpremie is voor zeer veel mensen zeer hoog. Ook het feit dat ze verplicht zijn om deze te betalen biedt geen keuze vrijheid. Daarnaast is het aantal wanbetalers en het aantal mensen die een betalingsregeling hebben voor de zorgverzekeringspremie nog nooit zo hoog geweest als de laatste jaren. HeT afschaffen van het eigen risico en dit compenseren met de zorgverzekeringspremie is geen oplossing. Lage inkomens en mensen met een uitkering worden wederom gestraft. De oplossing ligt in de uitgaven in de zorg. Medisch specialisten verdienen veel te veel, zekere de vrijgevestigde. Ook de oprichting van de Medisch Specialistische Bedrijven (MSB's) per januari 2015 is dit geen positieve verandering. Immers de MSB's willen een bedrijf zijn en dus vermogen opbouwen. Lees de verzekerden betalen zich blauw aan verzekeringspremie zodat de medisch specialisten en de MSB's er lekker ruim bij zitten. Oplossing alle medisch specialisten in loondienst met een maximaal jaarsalaris van 120.000 euro.

Wulf van Loenen

26 september 2016

Wat een idee van de Menzis topman Ruben Wenselaar om de Zorgtoeslag af te schaffen omdat die niet altijd voor zorg besteed zou worden. Want er zouden onder de groep lage inkomens toch eens gezonde mensen zitten die er daar dan van profiteren. Hij zal toch ook weten dat de groep goed opgeleiden en hogere inkomens meestal gezonder is. En dan komt hij met nog ingewikkeldere ideeën om toeslagen bij de juiste doelgroep te krijgen. Niets anders dan heen en weer pompen van geld.
Nu is er veel gekrakeel over het eigen risico. Mensen vermijden medische zorg vanwege het hoge eigen risico. Vooral ook onder politici uit een aantal partijen. De partijen die akkoord gingen met de invoering van dit hoge risico moeten niet zeuren, het bezuinigen was gericht op het wegblijven bij de dokter. Dat wist men.

Frank van den Tempel

26 september 2016

Goede zaak dat de heer Wenselaar de discussie in een breder verband probeert te trekken dan schrappen van het Eigen Risico (ER). Het is ene gecompliceerde samenhangend stelsel. Sowieso goed idee om de zorgtoeslag direct in mindering op de premie te laten brengen door de zorgtoeslag rechtstreeks naar de gekozen zorgverzekeraar over te laten boeken. Dat zal m.i. de nodige wanbetaling schelen. Daarnaast kan ik me voorstellen dat als iemand langer dan twee jaar chronisch ziek is, het eigen risico dan op een lager niveau wordt gesteld. Eigen risico laten betalen is en blijft onvermijdelijk. Het is natuurlijk remgeld. Het ER opheffen zal de zorgkosten verder laten exploderen en tot enorme wachtlijsten gaan leiden. Het idee van H. Hor om alle artsen en specialisten in loondienst te brengen en onder de maxima van de Wet Normering Topinkomens (WNT) kan ik alleen maar onderschrijven.

van Es

26 september 2016

Dit lijkt mij niet meer dan gezond verstand. Bij de verhoging indertijd van het eigen risico werd ook expliciet die relatie gelegd met de zorgtoeslag: ? Huishoudens met lage inkomens worden via de zorgtoeslag grotendeels gecompenseerd voor de gemiddelde zorgpremie en het gemiddeld eigen risico. De extra verhoging van het eigen risico met €115 in 2013 is zelfs volledig gecompenseerd in de zorgtoeslag. Hierdoor betaalt iemand met een minimum inkomen in 2015 per maand gemiddeld €35 aan nominale premie en gemiddeld eigen risico voor de hoge kwaliteit zorg zoals we dat in Nederland kennen. Dit is minder dan vóór de invoering van de Zorgverzekeringswet. In 2015 was bijvoorbeeld de gemiddelde jaarlijkse premielast voor mensen met een minimum inkomen €90 lager dan tien jaar geleden, in 2005 (kamerbrief 857726-143219-Z)

Top