Finance

Proteion en Assist starten samen facilitair bedrijf

Proteion en Assist richten samen een nieuw facilitair bedrijf op, Proteion Facilitaire Services. Met de oprichting van het bedrijf wil zorgorganisatie Proteion de facilitaire dienstverlening voor al zijn woonzorglocaties centraliseren.

Diensten zoals het bereiden van maaltijden en verzorgen van textiel worden niet langer zelf geleverd, maar centraal ingekocht en geregisseerd. Diensten waarbij contact met bewoners is gemoeid, blijven in eigen beheer, zo laten de samenwerkende partijen weten.

Individueel

Proteion wil met een strakkere organisatie de facilitaire dienstverlening beter laten aansluiten op de wensen van de individuele bewoner. Zo denkt de zorgorganisatie bovendien een kostenbesparing van 20 procent te kunnen realiseren.

"Verschillen in zelfredzaamheid en financiële mogelijkheden dwingen bewoners tot het maken van keuzes", zegt Raoul Bakkes, directeur van Proteion Facilitaire Services. “Dankzij de regieorganisatie kunnen we deze keuzes straks op individueel niveau van invulling voorzien. Of het nu bewoners met een indicatie, hurende bewoners of bewoners in de wijk betreft: flexibiliteit is de maatstaf."

Bureaucratie

De regieorganisatie is vormgegeven conform het organisatie- en ICT-model van Assist. "Ons model maakt het mogelijk om tegen minimale kosten maximaal te presteren”, zegt Ger Henstra, operationeel directeur van Assist. "Het vermindert de bureaucratie en bevordert de procesgang, zonder daarbij aan kwaliteit te verliezen. (..) Er blijft daardoor meer tijd over voor de bewoner. En door continu inzicht in de facilitaire productie, kunnen we te allen tijde gericht bijsturen."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top