ACTUEEL

Misbruikonderzoek uitgebreid naar doven- en blindeninternaten

Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) en staatsecretaris Van Rijn (VWS) zijn voornemens om ook internaten voor doven en blinden te betrekken in het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg. Dat schrijven de bewindspersonen in een brief aan de Tweede Kamer.

In mei boog de Kamer zich over de uitkomsten van een vooronderzoek naar geweld in de jeugdzorg. Dit was voor het kabinet aanleiding om opdracht te geven tot multidisciplinair en multi-methodisch onderzoek naar geweld jegens minderjarigen die sinds de Tweede Wereldoorlog onder verantwoordelijkheid van de overheid zijn geplaatst in (rijks)instellingen en in pleeggezinnen.

Na signalen van misbruik wilde de Tweede Kamer de commissie Winter ook ruimte bieden om internaten voor doven en blinden te onderzoeken. Het kabinet laat nu weten voornemens te zijn om de uitdrukkelijke wens van uw Kamer te honoreren.

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top