Tech

'Dokter kritischer over nieuw EPD dan bestuur'

'Dokter kritischer over nieuw EPD dan bestuur'

Medisch specialisten zijn kritischer over de opbrengsten van nieuwe EPD’s dan bestuurders, managers en IT-professionals. Zo zijn zorgverleners sceptisch over de toegevoegde waarde voor de patiënt. Ook is de impact op de dienstverlening in de ogen van de medisch specialisten minder groot dan andere stakeholders denken.

Dit komt naar voren uit een inventarisatie van de Nederlandse EPD-markt door adviesbureau Pragus. De titel ‘Epic vs. Chipsoft; vinger aan de pols van de Nederlandse EPD-markt’ verraadt dat Pragus zich met name richt op de respectievelijke merites van de twee EPD-systemen die de Nederlandse ziekenhuissector sinds enkele jaren domineren.

“Epic en Chipsoft zijn de twee dominante leveranciers op de Nederlandse ziekenhuis EPD-markt”, motiveert Pragus het onderzoek. “Over de waardering van klanten is weinig bekend. Hoe zit het met de return on investment? Hoe toekomstgericht is het product en de implementatie? En hoe zit het met de toegevoegde waarde voor de patiënt?”     

IT-volwassenheid 

Op basis van de ervaringen van gebruikers constateert het adviesbureau dat Epic op de meeste gebieden beter presteert dan Chipsoft. Opvallend is ook dat de toekomstverwachtingen van Epic-gebruikers beduidend positiever zijn. Ruim driekwart van hen denkt dat Epic hen voldoende toerust om de hoogste graad van IT-volwassenheid te bereiken - HIMSS EMRAM Stage 7- te bereiken, tegen 46 procent van de Chipsoft-gebruikers. 29 Procent van de Chipsoft-gebruikers denkt dat Chipsoft niet kan helpen deze klus te klaren, tegen slechts 3 procent van de Epic-gebruikers.

Wat het onderzoek ook laat zien is dat medisch specialisten c.q. zorgverleners kritischer zijn over de opbrengsten van een EPD-traject dan andere stakeholders in het ziekenhuis. “Zo zien de zorgverleners absoluut geen verbetering in de patiëntbetrokkenheid als gevolg van het gebruik van hetzij Epic of Chipsoft”, constateert Pragus. “De verwachtingen op directieniveau zijn positiever dan de medisch specialisten in de praktijk ervaren.”

Gesteld voor de vraag hoe goed de dienstverlening voldoet aan de praktische behoeften blijken medische professionals beduidend minder positief dan bestuurders en managers. Op de vraag of de klinische zorg is verbeterd door de implementatie van het EPD scoren Epic en Chipsoft respectievelijk een gemiddelde van 4.8 en 4.7 op een 7-puntsschaal.  Wel scoort Epic met een 5.0 aanmerkelijk beter dan Chipsoft dat van de dokters op dit punt een 3.0 krijgt.  

Kosten

Over het kostenaspect blijft Pragus vaag. Een beetje EPD-traject loopt al snel in de vele miljoenen euro’s, maar feitelijke bedragen zijn in het Pragus-onderzoek niet terug te vinden. Het adviesbureau komt niet verder dan de constatering dat “het gerucht in de markt is dat de kosten van invoering van Epic (licentie en implementatie) en de jaarlijkse vergoedingen voor onderhoud aanzienlijk hoger zijn dan bij Chipsoft”.

Op basis van deze aanname concludeert Pragus dat Chipsoft-gebruikers prijsgevoeliger zijn dan Epic-gebruikers, die primair voor functionaliteit en kwaliteit gaan. Als de constatering van Pragus klopt dat één op de vijf EPD-implementaties niet binnen het budget blijft, is duidelijk waar Chipsoft de slag met Epic verliest. Overigens lijkt een nieuw EPD nauwelijks van invloed op de financiële performance van een ziekenhuis. Op de vraag of de financiële vooruitzichten door het EPD zijn verbeterd geven 39 procent van de Chipsoft-gebruikers  en 24 procent van Epic-‘nee’ als antwoord. Gemiddeld 60 procent van alle EPD-gebruikers zegt geen antwoord op deze vraag te kunnen geven.

 

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Karel

28 september 2016

Wat een ongelooflijk slecht onderzoek! 61 deelnemers, 3% medisch specialist vs. 87% bestuurders, managers en IT-professionals.. Oftewel ze hebben 1,8 specialisten gesproken.. Hoe kan je dan beweren dat "Medisch specialisten zijn kritischer over de opbrengsten van nieuwe EPD’s dan bestuurders, managers en IT-professionals. ".. zucht.. Jullie hebben allemaal een onvoldoende!

Colette de Vries

29 september 2016

Recent was ik zelf patiënt in een ziekenhuis met een mooi EPD. Alleen geen enkele arts of verpleegkundige benoemde het EPD in een gesprek. Wel kreeg ik een link via de mail. En hier zit de crux: echte winst met het EPD ga je pas maken als het goed geïntegreerd is in het zorgproces.
Voor mijn gevoel van regie is het trouwens al een hele verbetering dat ik mijn eigen gegevens kan inzien. Ook al bleek het dossier vol met vakjargon te staan.

Cora Postema

29 september 2016

Denk eens in belangen... wie heeft er nu het meeste belang bij een EPD? Dat zijn niet de mensen die het liefst hun eigen toko beschermen en pottenkijkers buiten de deur houden. Zij gebruiken de patiënten als excuses. Maar wordt het niet eens tijd de patiënt/burger serieus te nemen? Zouden wij niet allang baas moeten zijn over ons eigen dossier? Hebben wij niet de regie? Kortom.. wat wil de Nederlandse bevolking eigenlijk? En dan zonder advies van de dokter. Wat biedt het de burgers vanuit perspectief van regie op eigen leven?

Henk Lindmans

29 september 2016

Wat is nou werkelijk de toegevoegde waarde voor een patiënt? Laten we wel wezen, regie en zeggenschap klinken heel democratisch en interessant, maar eigenlijk heeft de patiënt geen verstand van medische zaken. Een goed gesprek met de steun van een verpleegkundige (als advocaat van de patient) is veel beter dan inzage in een systeem dat je maar voor de helft snapt. Doorgeschoten individualisering is het.

Bert Huisman

29 september 2016

"Dun" rapport, de moeite van een discussie niet waard.

Cora Postema

29 september 2016

Henk Lindmans, beetje arrogant om de patiënt weg te zetten als onbenul. Van medische zaken misschien minder verstand, maar hoe zit dat met kennis van eigen lijf en leden en niet te vergeten kennis van eigen leven- en levenswensen? Daar zouden medici veel meer aandacht en vooral respect voor moeten hebben.

Top