ACTUEEL

Bravis verantwoordt zich ‘live’ tegenover samenleving

Het Bravis ziekenhuis in Roosendaal en Bergen op Zoom heeft op 26 september in een directe dialoog met maatschappelijke stakeholders publiekelijk verantwoording afgelegd over eigen beleid en functioneren. Met dit nieuwe initiatief wil Bravis voeling houden met de samenleving en voorkomen dat het ziekenhuis “van de maatschappij afdrijft”.

De raad van bestuur, de medische staf en de raad van toezicht deelden met politici en maatschappelijke organisaties de resultaten en plannen voor de komende jaren. Ook de dilemma’s waarmee het ziekenhuis geconfronteerd wordt kwamen aan bod.

Laveren

“De uitdaging waarvoor het ziekenhuis zich ziet geplaatst, is laveren tussen winstgevendheid versus kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid”, vatte bestuursvoorzitter Hans Ensing van Bravis het kerndilemma aan. Waar de bevolking optimale zorg dicht bij huis verwacht, eisen banken en zorgverzekeraars ook financiële resultaten.

Concentratie

Dit dilemma manifesteert zich onder meer in de concentratietrend in de ziekenhuiszorg. Dze trend gaat niet aan West-Brabant voorbij. Bravis heeft recentelijk de verloskunde en kind- en jeugdzorg geconcentreerd op de locatie in Bergen op. Iets soortgelijks staat op stapel met de opening van het oncologie centrum in Roosendaal.
Daarnaast kwam de substitutie van zorg van het ziekenhuis naar de eerste lijn ter sprake, waarbij de doelstelling van het ziekenhuis ‘Samen word je beter’ nog eens werd onderstreept. Met name de positie van kwetsbare ouderen in de regio bleek voor raadsleden en wethouders een punt van zorg.

Afdrijven

Voor zover bekend is het Bravis het eerste ziekenhuis dat in een rechtstreekse dialoog met stakeholders verantwoording aflegt. “We hebben in het recente verleden voorbeelden gezien van maatschappelijke organisaties zoals woningcorporaties, hogescholen maar ook ziekenhuizen die te ver van de maatschappij waren afgedreven”, zegt Leon van den Nieuwenhuijzen, voorzitter van de raad van toezicht en initiatiefnemer van de bijeenkomst. “Ook toezichthouders schoten daarin tekort. Wij willen leren van wat de maatschappij ons vertelt en welke zorgen er leven en willen vertellen wat wij als ziekenhuisorganisatie daaraan proberen te doen.”

Serieus nemen

De verschillende stakeholders reageerden positief op het initiatief. “Het is goed dat een ziekenhuis dit doet”, aldus Yvonne Kammeijer-Luycks, wethouder Zorg in Bergen op Zoom. “Het Bravis ziekenhuis vervult een belangrijke rol in het leven en welzijn van onze burgers, en dan is het goed als het aangeeft die taak serieus te nemen door met ons in gesprek te gaan.”
“Je geeft aan dat je je omgeving belangrijk vindt, en dat is voor ons als vertegenwoordigers van de burger essentieel”, aldus een gemeenteraadslid.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top