Finance

‘Nieuwe stelselwijziging zorg kost 5 miljard euro’

‘Nieuwe stelselwijziging zorg kost 5 miljard euro’

Een grote stelselwijziging in de zorg kost minimaal 5 miljard euro, verspreid over een aantal jaren. Dat becijfert het Centraal Planbureau (CPB) in de beleidsverkenning ‘Zorgkeuzes in kaart’ die het CPB met de ministeries van VWS en Financiën heeft opgesteld.

De staalkaart met beleidsopties voor de zorg werd aangehaald tijdens de relatiebijeenkomst die Zorgverzekeraars Nederland (ZN) traditioneel op de vierde dinsdag van september houdt. CPB-directeur en gastspreker Laura van Geest had een stevige waarschuwing in petto voor de ZN-relaties. Zonder ingrijpen zullen de zorgkosten de komende jaren fors verder stijgen en daardoor alle koopkrachtgroei opeten.  

Weliswaar is Nederland gezakt in de lijst van landen met de hoogste zorgkosten van de tweede naar de zevende plaats. Maar Van Geest tekende daar meteen bij aan dat Nederland ten opzichte van bijvoorbeeld  Japan achterlopen met vergrijzing.

Beleidsopties

Met ‘Zorgkeuzes in kaart’ wil het CPB inzicht geven in de financiële effecten van mogelijke maatregelen om de kostengroei te beteugelen. Een ander zorgstelsel biedt zoals de OESO eerder al liet zien geen soelaas. De hiermee gemoeide transitiekosten bedrage volgens het CPB minimaal 5 miljard euro, verspreid over een aantal jaren. Andere beleidsopties die Van Geest aanstipte: het ‘plukken van de zorgverzekeraars’ tot het sluiten van nieuwe hoofdlijnenakkoorden, ofwel ‘polderen binnen het stelsel’.

Agenda voor de zorg

ZN-voorzitter André Rouvoet brak een lans voor deze laatste optie. Volgens Rouvoet is het een gezamenlijke opgave van alle partijen in de zorg om de stijging van de zorgkosten in de hand te houden. Rouvoet wil daarbij verder kijken dan de verkiezingscampagne. Behalve een debat over de verdeling van de kosten, moet er wat Rouvoet betreft “een nieuwe Agenda voor de Zorg” komen met daarin een integrale visie op wat volgens de zorgpartijen nodig is in de komende kabinetsperiode.

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Gijs van Loef

28 september 2016

Ik ga het rapport natuurlijk lezen, maar mijn primaire reactie is: 5 Miljard? DOEN! Hoe? Lees mijn publicaties.

Herman Suichies

29 september 2016

In eerste instantie denk ik 5 miljard op een begroting van zeg eens 4 jaar 4x67 miljard =268 miljard is een schijntje. Direct doen!

Eddy van de Werken

29 september 2016

Zoals Herman schrijft: 5 miljard is geen groot bedrag op het totaal. Maar: om nu direct te zeggen: "doen!", dat gaat me veel te snel. Het hoeft in ieder geval geen belemmering te zijn. Zoveel is daarmee wel duidelijk.

Pieter Duinkerk

29 september 2016

Kosten 5 miljard. Opbrengst 11 miljard. In Den Haag willen ze echter de verantwoordelijkheid niet. Ze zien Rouvoet liever zijn eigen Agenda maken. Alle ballen op Rouvoet die alle partijen aanspreekt.

Wie valt er niet onder alle partijen? Niemand.

Succes Rouvoet.

Adrie van Osch

2 oktober 2016

Ik ken een stelselwijziging die niet 5 miljard kost maar het veelvoud daarvan oplevert. Dat is een stelselimplosie. In de ouderen- en gehandicaptenzorg kan de klant (of zijn vertegenwoordiger) zelf verantwoordelijk worden gesteld voor de inkoop, betaling en kwaliteitsbeoordeling van zijn zorg. Alle organen die zich er nu mee bemoeien (NZa, Zorgkantoor) kunnen verdwijnen. Maar nog belangrijker: alle zorgmedewerkers worden niet meer lastig gevallen door bureaucratische registratie eisen en komen weer in hun eigen kracht. Hoe simpel kan het zijn. Keep It Simple and Short. Was getekend: KISS.

Top