Finance

Wlz-cliënten ontvangen straks ook thuishulp vanuit Wlz

Thuiswonende cliënten die zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) vergoed krijgen, krijgen vanaf 2017 ook hun huishoudelijke hulp vanuit die wet vergoed. Eerder werd de thuishulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geregeld. Het Rijk heeft hiertoe besloten na overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Gemeenten wilden al langer dat de huishoudelijke hulp voor Wlz-cliënten ook uit die regeling betaald zou worden. Het was echter nog niet mogelijk om te regelen dat de gemeenten tijdig over de cliëntgegevens van deze groep konden. Het ministerie van VWS en de VNG hebben nu afspraken gemaakt met het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)  en het CAK, dat over de facturering gaat, om de cliëntgegevens aan de gemeenten te leveren.

Cliënten die nu huishoudelijke hulp ontvangen en op een gegeven moment een Wlz-indicatie krijgen, moeten dit wel zelf doorgeven aan de gemeente. Anders bestaat alsnog het risico dat er twee keer betaald wordt.  

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top