Tech

Zorginstellingen vragen aandacht voor informatiebeveiliging

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) start vandaag de campagne 'ZEKER' over informatiebeveiliging. Tijdens de campagne wijzen ziekenhuizen en categorale instellingen hun medewerkers op het belang van informatiebeveiliging. Ook ggz-instellingen doen dit jaar mee.

De NVZ-campagne sluit, net als vorig jaar, aan bij de landelijke campagneweken van Alert Online: een initiatief van overheid, bedrijfsleven en wetenschap. Het thema dit jaar is digitale vaardigheden. De NVZ haakt aan bij het thema van Alert Online met een zorgbrede campagne en zet met ZEKER in op de vaardigheden van medewerkers met het thema 'efficiënte en veilige communicatie; hoe voorkom je datalekken?'. Medewerkers kunnen een online zelftest doen en tips bekijken voor het veilig omgaan met gevoelige informatie.

Sinds januari 2016 zijn organisaties verplicht om datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze meldplicht valt onder de Wet bescherming persoonsgegevens. Het niet (tijdig) melden van een lek kan zorgen voor een flinke bestuurlijke boete oplopend tot 820.000 euro of 10 procent van de jaaromzet. In de campagne worden medewerkers gewezen op de plicht en bij een vermoeden van een datalek deze te melden bij de security officer van de instelling.

Breed draagvlak

Vorig jaar deden er ongeveer vijftig zorginstellingen mee met de NVZ-campagne. Dit jaar doen er ruim tachtig instellingen mee, waaronder voor het eerst een aantal ggz-instellingen. Pauline Woutersen, projectleider ZEKER: "Het is goed te zien dat onze campagne een breed draagvlak kent. Het geeft aan dat veel zorginstellingen informatiebeveiliging hoog op de agenda hebben staan."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top