ACTUEEL

Albert Schweitzer verkort ligduur met twintig procent

Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht wil in minder dan één jaar tijd de totale opnameduur van patiënten structureel met twintig procent verkorten. Het ziekenhuis hoopt dit te bereiken door de zorg aan iedere patiënt doelmatiger en individueel te organiseren.

Ligduur plannen

Projectleider Wilma Walter: “De beoogde ligduur wordt bepaald op basis van de benodigde ingrepen en de conditie van de patiënt. Daarna wordt alles in het werk gesteld om die planning te halen. Voorheen duurde een opname soms langer dan medisch noodzakelijk, doordat de verschillende schakels binnen het ziekenhuis niet optimaal samenwerkten. Bijvoorbeeld een overplaatsing naar een andere afdeling, of het inplannen van een onderzoek zorgden voor vertraging, die puur organisatorisch van aard was.”

Knelpunten in proces

Met een computerprogramma wordt de ligduur van de patiënt in de gaten gehouden. Zodra er knelpunten ontstaan, bijvoorbeeld door het inplannen van een onderzoek op of na de geplande ontslagdatum, moeten zorgverleners elkaar aanspreken op de vertraging en gezamenlijk een oplossing zoeken. Walter spreekt van een cultuuromslag.

Top 20 meest vertraagde patiënten

Het computersysteem signaleert ook waar de meeste vertraging in het zorgproces optreedt. Wekelijks wordt met de raad van bestuur de top 20 van meest vertraagde patiënten besproken. Eventueel kunnen er dan structurele aanpassingen gedaan worden om de doorstroming te verbeteren. Het Albert Schweitzer ziekenhuis jaagt geen patiënten uit het ziekenhuis. Als het medisch gezien niet kan, ontslaat het ziekenhuis geen mensen om zo de ligduur te verkorten.

Het project wordt in negen maanden tijd gefaseerd ingevoerd. Er is inmiddels één maand verstreken.

>> Skipr 1 jaar Event <<

Skipr bestaat op 10 december 2009 precies één jaar. Deze eerste verjaardag wordt een boeiend spektakel. Het Skipr 1 jaar Event is exclusief voor beslissers in de zorg. Als u dit niet wilt missen, meldt u zich dan hier aan.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top