HRM

'Helft verpleegkundigen maakt fouten door hoge werkdruk'

Bijna vier op de vijf ziekenhuisverpleegkundigen (79 procent) ervaart regelmatig of zelfs altijd hoge werkdruk. Bij meer dan de helft (54 procent) heeft de werkdruk geleid tot het maken van één of meerdere fouten.

Dit blijkt uit onderzoek van het nieuwe tv-programma Zorg.nu in samenwerking met beroepsvereniging V&VN, onder bijna 1300 verpleegkundigen. Fouten maken, ook als die geen schade toebracht aan de patiënt, levert 53 procent van de verpleegkundigen slapeloze nachten op en maakt ze onzeker en gespannen. Bijna de helft van de ondervraagde verpleegkundigen zegt niet voldoende tijd te hebben voor de patiënt.

Het maken van een fout heeft een grote impact op verpleegkundigen, volgens Leonie van Noort van Zorg.nu. Volgens veel verpleegkundigen komt er geen begeleiding van de werkgever na een ernstige fout. Bijna een kwart van de verpleegkundigen heeft overwogen te stoppen met het werk vanwege het risico op het maken van een fout.

Volgens verpleegkundigen is de werkdruk de afgelopen tien jaar behoorlijk toegenomen. De belangrijkste oorzaak is de toename van de administratieve lastendruk, op de tweede plek staat 'minder collega's' en de derde belangrijkste rteden is dat er steeds meer cliënten met complexe problematiek bij komen.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Wulf van Loenen

6 oktober 2016

Medici en verpleegkundigen zijn net mensen, ze maken zoals iedereen ook fouten. Omdat het bij hen om leven of dood kan gaan moeten ze hun werk in het allerbeste werkklimaat kunnen uitoefenen. Maar er wordt bij hen bedrijfsmatig even erg in geknepen als in een fabriek. Moeten we verwonderd zijn?

Top