ACTUEEL

Bestuurslid MMC is 100ste geaccrediteerde zorgbestuurder

Christianne Lennards is de honderdste zorgbestuurder die het accreditatietraject van de NVZD, de beroepsvereniging van bestuurders in de zorg, succesvol heeft doorlopen. Donderdag ontvangt zij in Den Haag namens minister Schippers (VWS) het certificaat. Lennards is lid van de raad van bestuur van het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven en Veldhoven.

Het accreditatiesysteem is ontwikkeld door de NVZD in samenwerking met de Erasmus Universiteit, gesteund door onder meer het ministerie van VWS, de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

"Het heeft me nieuwe inzichten gegeven met betrekking tot mijn eigen handelen", zegt Lennard over het accreditatietraject. "Maar ook mijn visie op de zorg en hoe wij als Máxima Medisch Centrum daarin staan, heeft zich verder ontwikkeld; mijn blik is verbreed. Accreditatie is voor mij dan ook geen doel op zich maar een instrument dat je helpt.’

Professionalisering

Het traject bestaat uit verschillende elementen: 360 graden feedback verzamelen, een zelfevaluatie opstellen, een ontwikkelplan maken en tot slot een accreditatiegesprek met twee auditoren. Op basis hiervan geven de auditoren een advies aan de accreditatiecommissie om al dan niet te accrediteren.

Een onafhankelijke accreditatiecommissie, onder voorzitterschap van Thom de Graaf, besluit over het al dan niet toekennen van accreditatie. De NVZD wil bereiken dat eind 2018 500 zorgbestuurders het accreditatietraject hebben doorlopen. Per 1 januari 2017 maakt de NVZD het register van geaccrediteerde zorgbestuurders openbaar.

"Met het accreditatiesysteem wil de NVZD bijdragen aan de professionalisering en de maatschappelijke legitimatie van het zorgbestuur”, zegt NVZD-voorzitter Paul van der Heijden. "En een nieuwe standaard voor goed bestuur neerzetten."

Lennards ontvangt het certificaat uit handen van directeur-generaal Curatieve Zorg Bas van den Dungen, die minister Schippers vervangt.


1 Reacties

om een reactie achter te laten

D G o

7 oktober 2016

Zullen er bestuurders zijn waarbij de gewenste accreditatie afgewezen is? En zo ja, zijn deze nog actief als bestuurder?

Top