ACTUEEL

NZa: Inkoopproces zorgkantoren voldoet niet

De prestaties van zorgkantoren in 2008 zijn licht gedaald ten opzichte van 2007. Dit is vooral te danken aan het inkoopproces. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar de uitvoering van de AWBZ. De NZa legt een aantal zorgkantoren maatregelen op om zo het inkoopproces te verbeteren.

Maatregelen

De zorgkantoren moeten zorgaanbieders tijdig op de hoogte stellen van het totale budget in de zorgkantoorregio, verzekerden actief benaderen als wachttijden onaanvaardbaar lang zijn en indicaties van pgb-houders betrekken bij het in te kopen volume aan zorg. Daarnaast moeten de zorgkantoren nagaan of beschikbare informatie over (de kwaliteit) van het gecontracteerde zorgaanbod correct is en de zorginkoop betaalbaar houden.

Handhaving

De NZa zal waar nodig handhavingsmaatregelen treffen. De marktmeester overweegt daarnaast het toetsingskader 2009 aan te scherpen.

AWBZ-uitvoering voldoende

In het algemeen is de uitvoering van de AWBZ voldoende. De NZa heeft geen onrechtmatigheden van ontvangsten en uitgaven van AWBZ-verzekeraars gevonden. Ook het CAK scoort voldoende in het onderzoek. Lees het volledige rapport.

>> Skipr 1 jaar Event <<

Skipr bestaat op 10 december 2009 precies één jaar. Deze eerste verjaardag wordt een boeiend spektakel. Het Skipr 1 jaar Event is exclusief voor beslissers in de zorg. Als u dit niet wilt missen, meldt u zich dan hier aan.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top