ACTUEEL

Wachtlijst voor psycholoog groeit

Door een grotere zorgvraag, groeiende administratieve lastendruk en budgetplafonds, lopen de wachttijden bij psychologen op. Met name kinderen zijn de dupe. De helft van de psychologen hanteert voor hen een wachtlijst.

Dat blijkt uit het onderzoek dat het Nederland Instituut van Psychologen (NIP) jaarlijks onder vrijgevestigde psychologen doet. Bijna de helft (47 procent) van de zelfstandige psychologen die werkt in het jeugddomein hanteert een wachtlijst. Bij 62 procent van de ondervraagden met een wachtlijst is sprake van een onredelijk lange aanmeldwachttijd.  

In het gunstigste geval vangen de psychologen de problemen op door met geld te schuiven. “Doordat we geen budgetbeperkingen opgelegd hebben gekregen in de ene gemeente kunnen we de extra vraag net aan”, zegt een van de respondenten. “In de andere gemeente is het budget niet toereikend door de vele aanmeldingen. Dit resulteert in zeer lange wachtlijsten.” Het NIP wijst er op dat de rechtbank in Den Haag begin oktober nog twee gemeenten berispte omdat zij in het aanbestedingsproces wilden voorschrijven dat er geen wachtlijsten mogen zijn bij aanbieders, maar dat zij wel alle financiële risico’s moeten dragen.

In de zorg aan volwassenen is eenzelfde trend zichtbaar: ook daar kampen meer psychologen met langere aanmeldwachttijden. Uit de NIP-enquête blijkt dat bijna de helft (45 procent) van de zorgaanbieders bij aanmelding een wachtlijst voor volwassenen  hanteert. Dit is een stijging va 5 procent ten opzichte van vorig jaar.

Huisarts

Ook de toegang tot psychische zorg bij de huisarts kent wachtlijsten, maakte de Landelijke Vereniging van Huisartsen (LHV) in juni al bekend. Het NIP herkent deze trend.  Uit de toelichtingen in de enquête blijkt bovendien dat meer mensen met zwaardere problematiek naar de generalistische basis ggz of de gespecialiseerde ggz worden doorverwezen. Dit verklaart volgens het NIP de grote zorgvraag die de zelfstandig psychologen ervaren. Door de verhoogde complexiteit is de psycholoog meer tijd kwijt aan de ‘gemiddelde cliënt’, waardoor wachttijden oplopen. Het NIP stelde onlangs al een verbeterplan op voor de functie van praktijkondersteuner huisarts (POH-ggz).

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top