ACTUEEL

Bewoners geven verpleeghuizen een 7,8

Bewoners van verpleeghuizen geven hun tehuis gemiddeld een 7,8. De belangrijkste pijlers voor tevredenheid zijn de personele bezetting en oprechte aandacht voor mensen.

Dit blijkt uit interviews met 23 duizend bewoners van verpleeghuizen die Patiëntenfederatie Nederland hield. Alle ervaringen zijn te lezen op ZorgkaartNederland. Volgens de Patiëntenfederatie zijn er grote verschillen tussen verpleeghuizen. Waar de genoemde aspecten op orde zijn, is de tevredenheid van bewoners groot. In huizen waar dat niet zo is, ervaren bewoners grote gevolgen voor hun kwaliteit van leven.

De Patiëntenfederatie vindt niet dat verpleeghuizen nu tevreden achterover kunnen leunen. Met name voor de instellingen die onder het gemiddelde scoren is "werk aan de winkel". "Uit de ervaringen leren we dat het niet zomaar een kwestie is van 'meer geld erbij en alles komt goed', zegt directeur Dianda Veldman. "Het zit 'm in de manier waarop ze hun aanbod, hun benadering en personeelsbezetting afstemmen op wat voor mensen belangrijk is. Daarnaast moet de basiskwaliteit op orde zijn. Ook daarin verschillen de huizen, dus ook die informatie moet voor iedereen inzichtelijk zijn."

Verantwoording afleggen

Tijdens de gesprekken die Patiëntenfederatie Nederland de afgelopen maanden voerde met de koepel van verpleeghuizen, dokters en verpleegkundigen drong zij erop aan dat de verpleeghuizen die openheid geven. Veldman noemt "cruciaal" voor het vertrouwen dat de verpleeghuizen maatschappelijke verantwoording afleggen over hoe ze scoren. De Patiëntenfederatie hoopt dat deze beweging onder regie van Zorginstituut Nederland op gang komt.

Staatssecretaris van Rijn neemt het rapport in ontvangst dat Patiëntenfederatie Nederland maakte op basis van de interviews. De interviews maken deel uit van het programma Waardigheid en Trots, dat het ministerie van VWS initieerde om de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

RaadvoordeOuderenbescherming

10 oktober 2016

Wat een lariekoek! Een groot aantal bewoners in verpleeghuizen is wilsonbekwaam.

Top