ACTUEEL

Klink wijzigt subsidiebeleid pgo-organisaties

Minister Ab Klink van VWS past de subsidiesystematiek voor pgo-organisaties aan. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij voorzichtig positief te zijn over de nieuwe subsidiesystematiek die op 1 januari 2009 is ingevoerd. De minister acht het echter wel noodzakelijk het beleidskader en de beoordelingswijze van projectsubsidies te wijzigen.

Ongelijkheid gladstrijken

De Tweede Kamer discussieert donderdag 3 december over de pgo-organisaties. Sinds 1 januari 2009 geldt de nieuwe subsidiesystematiek voor de organisaties waarmee Klink de positie van de cliënt en patiënt wil versterken. De minister wil stapsgewijs een einde maken aan de ongelijkheid in subsidiëring. Hij gebruikt hiervoor instellingssubsidies, ontwikkelsubsidies en projectsubsidies.

Wijzigingen systematiek

De minister wil nu alvast enkele wijzigingen in de subsidiesystematiek doorvoeren. Hij wil de instellingssubsidie en de ontwikkelsubsidie van maximaal 30.000 euro samenvoegen tot één subsidie van maximaal 120.000 euro. Klink wil zo organisaties meer vrijheid geven om hun instellingssubsidie te besteden. Daarnaast verduidelijkt hij de doelstelling van zowel de instellings- als projectsubsidie.  Verder wil de minister het projectformat vereenvoudigen en de mate van samenwerking zwaarder laten wegen bij de beoordeling van projectvoorstellen.

Minister van Familiezaken

Het pgo-beleid stuit op veel verzet vanuit de pgo-organisaties. Zo wil de koepel van ouderenorganisaties CSO gefinancierd worden met een eigen regeling. De seniorenbond ANBO wil dat het ouderenbeleid onder de verantwoordelijkheid van de minister van Jeugd en Gezin valt. ANBO wil de minister van Jeugd en Gezin voortaan minister van Familiezaken noemen.

Premiefinanciering in 2011

KansPlus en haar koepel Platform VG willen een overbruggingsregeling in 2010. Dit houdt in dat zij dezelfde financiering willen ontvangen als in 2009. Zo kan het kabinet in 2011 een systeem van AWBZ-premiefinanciering voor pgo-organsaties invoeren. Minister Klink zou het nieuwe plan pas in 2012 willen invoeren. De premiefinanciering wordt hiermee feitelijk ‘over de schutting gegooid’, stelt KansPlus.

Projecten afkeuren

Volgens Klink hebben bijna alle pgo-organisaties de ontwikkelsubsidie van 30.000 euro aangevraagd. In totaal zijn er 510 aanvragen ingediend voor projectsubsidies. Hiervan zijn 108 aanvragen gehonoreerd. De Programmaraad moet over tien projecten nog beslissen. Volgens de minister zijn er veel aanvragen afgekeurd, omdat zij meer betrekking hadden op structurele activiteiten. Hiervoor zijn volgens Klink de instellingssubsidie en ontwikkelsubsidie bedoeld. Hij vindt het niet verwonderlijk dat niet alle pgo-organisaties voldoen aan de eisen van een projectsubsidie. De minister stelt dat niet alle organisaties even ver geprofessionaliseerd zijn.

Evenwichtige verdeling

Projecten waarin organisaties samenwerken blijken veelal een goede bijdrage te leveren aan de versterking van de positie van de cliënt en patiënt. Klink constateert dat er naar verhouding van het aantal vragen per sector een redelijk evenwichtige verdeling van de toegekende projecten bestaat. Kleine pgo-organisaties zijn echter ondervertegenwoordigd. Klink hoopt dit op te vangen met de ontwikkelsubsidie.

Stapsgewijze afbouw

De 31 pgo-organisaties die te maken hebben met een stapsgewijze afbouw van hun instellingssubsidie genieten extra aandacht van Klink. Van deze 31 organisaties hebben 21 organisaties in de eerste tranche een projectsubsidie ontvangen die de instellingssubsidie (deels) compenseert. De overige tien organisaties kunnen in de tweede tranche opnieuw een beroep doen op de projectsubsidie. De NPCF, CG-Raad, CSO, LPGGz en het Platform VG rapporteren Klink over hun bevindingen.

>> Skipr 1 jaar Event <<

Skipr bestaat op 10 december 2009 precies één jaar. Deze eerste verjaardag wordt een boeiend spektakel. Het Skipr 1 jaar Event is exclusief voor beslissers in de zorg. Als u dit niet wilt missen, meldt u zich dan hier aan.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top