Tech

'Besluiten nemen op basis van feiten in plaats van meningen'

"Kunstmatige intelligentie zal ons helpen om in toenemende mate besluiten te nemen op grond van feiten in plaats van meningen, zowel in overheidszaken als in het bedrijfsleven." Dat zegt Neil Jacobstein, hoofd van de afdeling Kunstmatige Intelligentie en Robotica van de Singularity University, die zich bezighoudt met exponentiële ontwikkelingen in wetenschap en samenleving.

De ontwikkeling van kunstmatige intelligentie is een van die exponentiële krachten die die een diepe impact zullen hebben op de samenleving, en daarbinnen ook op de gezondheidszorg. Neil Jacobstein sprak eind vorige maand op de eerste conferentie van Singularity University in Nederland.

"Kunstmatige intelligentie zal ons beter in staat stellen om onze redeneringen met bewijzen te onderbouwen”, stelt Jacobstein. "We zullen effectiever patroonherkenning kunnen toepassen en effectiever problemen kunnen oplossen. (..) Voor de gezondheidszorg, die nog altijd niet volledig wetenschappelijk onderbouwd is, zal dat betekenen dat die in toenemende mate wel op bewijzen zal zijn gestoeld. Daarom zie je nu ook een toenemende nadruk op ‘evidence based medicine’."

Concreet zal dat volgens Jacobstein betekenen dat de zorg steeds meer gepersonaliseerd zal worden. Dankzij de enorme hoeveelheid gegevens die we zullen hebben, zullen behandeling steeds meer op het individu toegesneden kunnen worden.

Wat zal dat in bijvoorbeeld de oncologie doen? Die vraag beantwoord Jacobstein in de video hieronder.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top