Finance

NZa komt met oplossing voor 'foute' ggz-tarieven

NZa komt met oplossing voor 'foute' ggz-tarieven

De tarieven in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) worden niet met terugwerkende kracht aangepast. Wel biedt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zorgaanbieders en zorgverzekeraars de mogelijkheid om voor 2017 een hersteltarief af te spreken. De NZa komt met deze oplossing nadat het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) klachten van zorgverzekeraars over de tarieven deels gegrond verklaarde.

Het met terugwerkende kracht aanpassen van deze tarieven kan veel gevolgen hebben voor burgers, zorgaanbieders en zorgverzekeraars, licht de NZa toe. "Door de tarieven van 2014 en 2015 ongewijzigd te laten wordt voorkomen dat met name  zorgaanbieders problemen ondervinden bij deponering van hun jaarrekening 2015. Verzekeraars komen nu ook niet in de problemen met de risico-verevening. De belangen van de cliënten die in 2014-2015 zorg hebben gekregen hebben eveneens zwaar gewogen in dit besluit", zo is te lezen op de website van de zorgwaakhond.

Kostprijsonderzoeken

De NZa maakt ook bekend dat de tarieven van 2017 worden aangepast op basis van een verbeterde rekenmethode. De rekenmethode van de NZa was de aanleiding voor negen zorgverzekeraars onder aanvoering van Zilveren Kruis om de procedure aan te spannen bij het CBb. Het CBb oordeelde in juli dat de NZa fouten had gemaakt bij de berekening van de tarieven.  

Het CBb oordeelde ook dat de NZa destijds te laat gekozen heeft om de tarieven op een andere manier te berekenen. Deze keuze had de Nederlandse Zorgautoriteit vooraf transparant moeten maken. Dat wil de NZa voortaan ook doen.

"De uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven nemen wij mee in de opzet van het lopende kostenonderzoek in de ggz. De afgelopen jaren hebben wij onze werkwijze aangepast: inmiddels publiceren wij na afloop van een kostenonderzoek een verantwoordingsdocument waarin we de gevolgde werkwijze verduidelijken", aldus de zorgwaakhond.

De NZa bestudeert nog wat de uitspraak betekent voor de tarieven in de gespecialiseerde ggz. De tarieven voor 2016 blijven ongewijzigd. Daar waren geen bezwaren tegen ingediend.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top